PMS

Uczymy się przez całe życie

15.02.2016 r. studenci naszego UTW mogli pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie literatury polskiej
na wykładzie prof. dr hab. Swietłany Musijenko.

Temat wykładu : ” Problem konformizmu (czyli zdrady) w Dzienniku i powieściach okresu międzywojennego Zofii Nałkowskiej” został przedstawiony i rozwinięty przez analizę wielu utworów Zofii Nałkowskiej jak równierz epizodów z życia prywatnego Z. Nałkowskiej. Zostały  przeanalizowane utwory: Hrabia Emil, Dom nad łąkamiNiedobra miłość, Granica, Węzły życia i inne.
Wszyscy z zaciekawienim sledziły za myślą Pani Profesor i „przymierzali” omawiany temat do dzisiejszej sytuacji społeczno-politycznej i swojego życia prywatnego. Wielu z nas napewno nanowo przeczyta niektóre ze wspomnianych powieści Zofii Nałkowskiej.

Barbara Fustoczenko

UTW_0079 UTW_0072 UTW_0087

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"