PMS

UCZYMY SIĘ, BY UCZYĆ

Kiedy na Białorusi świętowano Dzień Nauczyciela, 25-osobowa grupa polonistów w dniach 5-6 października uczestniczyła w warsztatach przedmiotowych. Głodni wiedzy nauczyciele przyjechali z Witebska, Mińska, Lidy, Oszmiany, Nieświeża, Szczuczyna, Brzozówki i innych miejscowości do Centrum Edukacyjnego Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie, by pod przewodnictwem dr hab. Danuty Grażyny Krzyżyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego, zastanowić się nad nurtującymi ich problemami.

W ciągu dwóch dni uczestnicy warsztatów omówili:
– zmiany w ortografii współczesnego języka polskiego
– błędy i trudności składniowe
– zadania rozwijające czytanie ze zrozumieniem
– różne typy dyktand
– mitologizmy w polszczyźnie
– rozwój umiejętności pisania uczniów z dysleksją.

Ponadto nauczyciele otrzymali fachowe odpowiedzi na trudne pytania z zakresu glottodydaktyki.

W pierwszym dniu uczestników warsztatów odwiedził konsul RP w Grodnie Andrzej Raczkowski. Podczas spotkania nauczyciele mogli uzyskać odpowiedzi na każde pytanie związane z funkcjonowaniem polskiej placówki dyplomatycznej w Grodnie.

Na zakończenie warsztatów z okazji Dnia Nauczyciela prezes PMS Stanisław Sienkiewicz podziękował obecnym i nieobecnym nauczycielom za ich trud, życząc zdrowia, serdeczności, wytrwałości i cierpliwości oraz wielu chętnych do nauki języka ojczystego uczniów.

W imieniu uczestników warsztatów serdecznie dziękuję Konsulatowi Generalnemu RP w Grodnie i Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” za pomoc w organizacji warsztatów oraz za materiały dydaktyczne dla nauczycieli.

Teresa Kryszyń

warsztaty14805

warsztaty14806

warsztaty14808

warsztaty14810

warsztaty14832

warsztaty14842

Warsztaty-20191005_110944

warsztaty_20191005_111029

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"