PMS

Wypowiedź

„Prowadzone u nas polskie szkolnictwo jest masowo oblegane” – zwrócił uwagę bp Kaszkiewicz i wskazał na działające w ramach stowarzyszenia „Polskiej Macierzy Szkolnej” liceum.

Z artykułu „Sytuacja rodziny na Białorusi taka jak w Europie”

http://ekai.pl/rodzina/x76024/sytuacja-rodziny-na-bialorusi-taka-jak-w-europie/

bp Aleksander Kaszkiewicz

Aleksander Kaszkiewicz Bp

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"