PMS

TAKĄ FLAGĘ LUBIĘ I SZANUJĘ

 “Biała od Orła Białego

Czerwona od tarczy pola herbowego”

 Kazimierz Surzyn, 2018

Dzień Flagi Polskiej mamy już za sobą. Tak jak obiecaliśmy uczestnikom konkursu fotograficznego i czytelnikom, konkurs został podsumowany 2 maja 2019r. Jako organizatorzy konkursu cieszymy się bardzo, że nasz konkurs stał się konkursem międzynarodowym. Uczestniczyli w nim Polacy nie tylko z Białorusi, ale i z Rosji, Ukrainy, Hiszpanii, Norwegii, Islandii i tak dalekiej od nas Argentyny. Mieszkających na co dzień w innych państwach Polaków połączył „ prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej”, który towarzyszy nam podczas naszych polonijnych uroczystości. Flaga Polski dodaję powagi i podnosi rangę szkolnych akademii, powiewa podczas naszych zawodów sportowych i świąt państwowych. Flaga Polski kryje wiele historii, jest naszą dumą i naszym polskim kodem.

Konkurs fotograficzny stał się okazją do przejrzenia naszych albumów rodzinnych i wyszukiwania zdjęć z lat poprzednich. Ale również zainspirował młodzież do zdobycia Flagi, do zrobienia zdjęć specjalnie w celach konkursowych. Polskiej młodzieży na Białorusi wystarczyło odwagi, by wyjść na ulice swoich miast i zrobić zdjęcie z naszą Biało- Czerwoną Dumą.

Trudno było przydzielać miejsca w tym konkursie, ale jurorzy przyznali:

I miejsce

Władysław Baranow, Witebsk, Białoruś

flaga-0006_05553

flaga-0006_05590-1

Helena Rogaczykowa, Kaliningrad, Rosja

flaga-0046_Bo-wszyscy-Polacy-to-jedna-rodzina

Renata Mamiedowa, Lida, Białoruś

flaga-0017_Renata-Mamiedowa-08.12

Ks. Sławomir Wiktorowicz, Hiszpania

flaga-0042_0973

flaga-0042_1024

flaga-0042_1039

II miejsce

Weronika Pruszyńska, Islandia

flaga-0043_Fotografia_indywidualna

flaga-0043_Fotografia_zbiorowa

Andrzej Kiciński, Argentyna

flaga-0045_7787

flaga-0045_6338

flaga-0045_1385

Gleb Barysionok, Mińsk, Białoruś

flaga-0021_1

Ilja Borysiewicz, Wołożyn, Białoruś

flaga-0024_20190420_104858

flaga-0024_20190420_113540

Antonina Malec, Lida, Białoruś

flaga-0017_Antonina-Malec-24.11

 

Wioletta Smorszczek, Grodno, Białoruś

flaga-0035_1758 flaga-0035_20190330-1371694561

 

Anna Bielakowicz, Grodno, Białoruś

flaga-0029

 

Maryna Bylnowa, Mińsk, Białoruś

flaga-0013_1

flaga-0013_10

flaga-0013_11

flaga-0013_13

flaga-0013_20190418_223551

Nikita Piesiecki, Lida, Białoruś

flaga-0017_Nikita-Piesiecki-21.03

III miejsce

Katarzyna Fontana-Kowal, Hiszpania

flaga-0033_image2

flaga-0033_image3

flaga-0033_image11

 

Oksana Bielak, Ukraina

flaga-0047_1

flaga-0047_3-Вечер-Юзефа-Пилсудского

 

Wojciech Skulski, Norwegia

flaga-0048_01727

flaga-0048_4185

flaga-0048_Dzien-Niepodleglosci

 

Irena Mieziencewa, Ukraina

flaga-0027_7382

 

Diana Drabowicz, Pińsk, Białoruś

flaga-0031-Pinsk-1

flaga-0031-Pinsk-2

 

Krystyna Iwanowa, Wołkowysk, Białoruś

flaga-0044_9397

flaga-0044_9404

 

Żanna Sawicz, Wilejka, Białoruś

flaga-0023_20190416_140033

 

Anna Koleśnikowa, Grodno, Białoruś

flaga-0025_0022

flaga-0025_0027

Iwan Wołoszczyk, Bereza, Białoruś

flaga-0002_6036

 

Katarzyna Rabęda,  Islandia

flaga-0005_20190406_100326

flaga-0005_20190406_100410

W dniu Flagi Polskiej, Dniu Polonii i Polaków za Granicą   w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie zostały wręczone dyplomy i upominki uczestnikom z Białorusi. A naszym Rodakom z innych państw dyplomy wyślemy pocztą.

majowka_1732

majowka_1731

majowka_1722

Konkurs odbył się dzięki wsparciu ze strony Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,   Ministerstwa Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej  i  Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej.

Zapraszamy naszych czytelników do obejrzenia nadesłanych na konkurs zdjęć.

Teresa Kryszyń

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"