PMS

Helena Kotłarowa

27

Maj'18

„KRESY – 2018” W WITEBSKU

Już stało się dobrą tradycją, że kolejne konkursy recytatorskie „Kresy” rozpoczynają się w Witebsku. Ten rok nie był wyjątkiem. W …

Czytaj więcej
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"