PMS

Cyryl Iwanow

13

Maj'18

JA I LICEUM

Poezja jest udziałem nielicznych. To ona uwidocznia świat przeżyć wewnętrznych. Inspiracją dla poezji jest cały świat otaczający. Dla uczniów 10 …

Czytaj więcej
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"