PMS

Szlakiem świadków naszej wiary

18 lipca 2015 odbędzie się pierwsza pielgrzymka z Grodna do fortu nr2 w Naumowiczach, gdzie w latach 1942-1944 Niemcy rozstrzelali ponad 3 tys. osób.

Ofiarami zbrodni nazistowskiej była ludność cywilna z Grodna i okolic, głównie narodowości polskiej. Jako zakładników wraz z rodzinami rozstrzelano przedstawicieli polskiej inteligencji miejskiej – lekarzy, nauczycieli, urzędników oraz księży. Na pomniku wystawionym w 1990 r. w Naumowiczach zapisano słowa Chrystusa: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”[Mt 5, 10].

13.VII.1943 r. w odwecie za zabicie przez partyzantów niemieckiego policjanta na fortach w Naumowiczach rozstrzelano 50 mieszkańców Lipska nad Biebrzą. Wśród nich była przyszła błogosławiona Marianna Biernacka razem z synem. Ofiarowała się ona za synową i nienarodzonego wnuczka. Dnia 13 czerwca 1999r. w Warszawie Marianna Biernacka została beatyfikowana wraz ze 107 męczennikami II wojny światowej przez Papieża Jana Pawła II. Bł. Marianna Biernacka ogłoszono patronką teściowych, za jej wstawiennictwem modlą się również kobiety proszące o łaskę macierzyństwa.

Polska Macierz Szkolna od zawsze liczyła swoim obowiązkiem w sposób czynny podtrzymywać pamięć o Polakach rozstrzelanych w Naumowiczach. Z udziałem Macierzy organizowano spotkania dla uczniów przedwojennych szkół grodzieńskich, na łamach pisma metodycznego „Słowo Ojczyste” publikowano ich wspomnienia i inne materiały o tych wydarzeniach.

Niestety, co raz mniej pozostaje żywych świadków. A pamięć musi trwać. W tym roku nauczyciele Liceum Społecznego PMS, oraz jego uczniowie wraz z rodzicami, a także uczestnicy działających przy Macierzy Szkolnej stowarzyszeń polskich kilkakrotnie uczestniczyli w pracach porządkowych na forcie nr 2 w Naumowiczach. W sobotę 18 lipca zapraszamy wszystkich na pierwszą pielgrzymkę z Grodna do miejsca męczeńskiej śmierci naszych rodaków.

Harmonogram pielgrzymki:

  • 14.00 – od Katedry Grodzieńskiej (z przystanku autobusowego na placu Sowieckim) odjeżdża autobus do Adamowicz z uczestnikami pieszej pielgrzymki.
  • 15.00 – w kościele parafialnym w Adamowiczach początek pieszej pielgrzymki.
  • 18.00 – od Katedry Grodzieńskiej (z przystanku autobusowego na placu Sowieckim) odjeżdża drugi autobus z ostatnimi uczestnikami pielgrzymki do Naumowicz.
  • 19.00 – Msza św. polowa przy krzyżu na forcie nr2 w intencji grodzieńskich męczenników za wiarę z bł. Marianną Bernacką na czele oraz wszystkich ofiar II wojny światowej.

Powrót do Grodna autobusem.

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"