PMS

SZLAKIEM FERDYNANDA RUSZCZYCA

,,SZLAKIEM FERDYNANDA RUSZCZYCA” – pod takim tytułem w dniu 22 października został zrealizowany projekt przez Wilejski Oddział ZS „Polska Macierz Szkolna”. Projekt został współfinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Celem projektu było popularyzowanie wśród uczestników kultury polskiej, promowanie i rozwijanie wyobraźni twórczej, kształtowanie i doskonalenie umiejętności plastycznych u uczniów, poznanie historii regionu, wartości religijnych, promocję języka polskiego i tradycji polskich.

Na początku realizacji projektu na zajęciach edukacyjnych nauczycielki języka polskiego opowiadały o polskich malarzach, o ich twórczości, pokazywały obrazy znanych malarzy. Odbyło się szczegółowe zapoznanie z twórczością polskiego malarza Ferdynanda Ruszczyca, który urodził się w końcu XVIII stulecia we wsi Bohdanowo niedaleko Wołożyna.

Następnym etapem było zorganizowanie wycieczki do Wołożyna, zwiedzanie tam Muzeum Krajoznawczego, wycieczki pieszej po Wołożynie, zapoznanie się z domem Tyszkiewiczów w Wołożynie, wejście do Kościoła Świętego Józefa. Organizacja dla grupy dzieci i nauczycieli obiadu w restauracji w Wiszniewie. Później – zwiedzanie Kościoła z XV stulecia, spotkanie z księdzem, wspólna modlitwa, zwiedzanie Muzeum Historii Kościoła i życia Księdza Władysława Czerniawskiego. W plenerze dzieci mogły namalować krajobrazy z życia wybitnego malarza.

Dalej odbył się wyjazd do Bohdanowa, zwiedzanie tam wystawy obrazów F. Ruszczyca. Później – wyjazd na cmentarz, gdzie dzieci zapaliły lampki na grobie Ferdynanda Ruszczyca. Spotkanie z historią i współczesnością wywarło na nas niesamowite wrażenie. Zadowoleni i szczęśliwi uczniowie i nauczyciele wróciły do Wilejki.

W imieniu dzieci uczących się języka polskiego, członków oddziału ZS„ Polska Macierz Szkolna” w Wilejce, składam wyrazy głębokiej wdzięczności Prezes Wilejskiego Oddziału Ludmile Siergiej za zorganizowanie tej wycieczki, a Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” – za wsparcie naszego projektu. Życzę Państwu dużo zdrowia, szczęścia i sukcesów w pracy.

 Nauczycielka języka polskiego

z Gimnazjum nr 2

Żanna Sawicz

Wolozyn_20180922_141549

Wolozyn_20180922_141559

Wolozyn_20180922_141653

Wolozyn_20180922_141809

Wolozyn_20180922_143823

Wolozyn_20180922_144712

Wolozyn_20180922_144729

Wolozyn_20180922_143636

Wolozyn_20180922_115231

Wolozyn_0747

Wolozyn_0744

Wolozyn_0741

Wolozyn_20180922_133430

Wolozyn_20180922_124723

Wolozyn_20180922_123301

Wolozyn_20180922_123019

Wolozyn_20180922_134419

Wolozyn_20180922_151845

 

16 października 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"