PMS

SZKOLENIE METODYCZNE

22 września 2019 roku w Brześciu odbyło się szkolenie metodyczne dla nauczycieli języka polskiego z Brześcia i okolic. Organizatorem wydarzenia był Lokalny Ośrodek Metodyczny na Białorusi przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie.

Ponad dwudziestu polonistów przyjechało do Brześcia, żeby zdobywać i poszerzać wiedzę z metodyki nauczania języka polskiego. Uczestnicy szkolenia rozmawiali o znaczeniu słownictwa we współczesnej glottodydaktyce polonistycznej. Debatowali o etapach, które trzeba uwzględnić podczas pracy nad wzbogacaniem słownictwa uczniów.

Natomiast w części praktycznej uczestnicy warsztatów poznali sposoby realizacji każdego z etapów nauczania słownictwa. Pierwsza część szkolenia dotyczyła wprowadzania i utrwalania słownictwa języka polskiego jako obcego, a druga dotyczyła powtarzania nowego i wcześniej poznanego słownictwa.

Szkolenia poprowadziły trenerki LOM: dr Danuta Myszko oraz mgr Maria Gilewska.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu i zapraszamy na kolejne!

 

Maria Gilewska

LOM na Białorusi przy PMS

LOM_Brzesc_14731

LOM_Brzesc14733

LOM_Brzesc14743

LOM_Brzesc14752

LOM_Brzesc14757

LOM_Brzesc14767

LOM_Brzesc14783

25 września 2019
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"