PMS

SZKOLENIA LOM W GRODNIE

Pierwsze szkolenia dla nauczycieli polonijnych w ramach Lokalnego Ośrodka Metodycznego w Grodnie odbyły się 9 czerwca w Polskiej Macierzy Szkolnej. Szkolenia poprowadziła Maria Gilewska – doradca metodyczny LOM w Grodnie oraz dr Danuta Myszko – jeden z najlepszych ekspertów, specjalista w swoim fachu, nauczyciel i metodyk. W pierwszej części szkoleń pt. “Na początku było słowo, czyli nauczanie słownictwa”, które poprowadziła mgr Maria Gilewska, uczestnicy szkolenia rozmawiali o znaczeniu słownictwa we współczesnej dydaktyce, sposobach jego nauczania i utrwalania. Techniki powtarzania leksyki przedstawiła dr Danuta Myszko w drugiej części szkolenia. Zainspirowani dużą ilością ciekawych technik i sposobów na nauczanie leksyki, które zostały zaprezentowane podczas szkolenia, nauczyciele języka polskiego postanowili, iż z pewnością wykorzystają je na swoich lekcjach! W szkoleniu uczestniczyło 22 nauczycieli polonijnych. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu i zapraszamy na kolejne, które odbędą się już niebawem!

Maria Gilewska

Doradca metodyczny LOM w Grodnie

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"