PMS

SZKOŁA LETNIA 2019 w Liceum Społecznym im. Elizy Orzeszkowej

W dniach 18–28 czerwca 2019 r. w Centrum Edukacyjnym PMS odbyła się szkoła letnia dla uczniów klas 10 i 11 Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej. W lekcjach wzięło udział ponad 100 osób.

Celem zajęć było doskonalenie znajomości języka polskiego zgodnie z indywidualnymi zapotrzebowaniami i zainteresowaniami uczniów. Program obejmował nie tylko intensywną naukę języka polskiego, lecz także konsultacje językowe oraz uczestnictwo w konkursach i zabawach integracyjnych.

 

Wznowienie zajęć lekcyjnych w Liceum Społecznym im. Elizy Orzeszkowej po wakacjach już 14 i 15 września 2019 roku !

Zapraszamy serdecznie!!!

Helena Mielesz

 

28 czerwca 2019
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"