PMS

Szanowni Koledzy!

Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowe interaktywne podręczniki dla dzieci w wieku 5-6 lat zawierające materiały edukacyjne oraz uwagi metodyczne autorstwa Małgorzaty Małyski, nauczyciela –konsultanta ORPEG PCN

http://www.pcn.lublin.pl/materialy-dla-dzieci-w-wieku-5-6-lat,art_135,1428883680,0.html

Interaktywne podręczniki
26 czerwca 2015
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"