PMS

Św. Mikołaj z wizytą u „Grodnianki”

Dla wszystkich Polaków, wychowanych w polskich tradycjach, dzień 6 grudnia, czyli Mikołajki, związane są od dzieciństwa z oczekiwaniem na wizytę Św. Mikołaja, który obdarowywał prezentami przede wszystkim dzieci. Do tych miłych chwil można wracać we wspomnieniach, a można je po prostu zorganizować na nowo.

Mikolajki-KK_1427  Mikolajki-KK_1430

Zarząd Klubu Kobiet „ Grodnianka” postanowił reaktywować wspomnienia i zaprosił koleżanki na spotkanie ze Św. Mikołajem, które odbyło się w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej. Żeby napełnić worek św. Mikołaja, każda uczestniczka spotkania przygotowała własnoręcznie zrobiony prezent, którymi Św. Mikołaj obdarowywał obecnych na spotkaniu pań. Panie śpiewały piosenki i recytowały wiersze ze swojego dzieciństwa, wspominały ciekawe wydarzenia z lat dziecinnych, przypomniały życiorys Świętego Mikołaja oraz legendy z nim związane. Przy herbatce i ciastkach czas upłynął bardzo szybko, Św. Mikołaj pożegnał zebranych, spiesząc się do innych polskich domów, gdzie na niego czekają nie tylko dzieci, ale i dorośli.

Zarząd Klubu Kobiet serdecznie dziękuje panu Wojciechowi Mulikowi, który wcielił się w rolę Św. Mikołaja i swoim przybyciem sprawił tyle radości uczestniczkom spotkania.

Teresa Kryszyń

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"