PMS

STYPENDIUM RZĄDU POLSKIEGO

Szanowni Państwo,
Konsulat Generalny RP w Grodnie informuje o rozpoczęciu rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2017/2018. W załączeniu:

– informacje na temat rekrutacji –BUWIWM – rekrutacja
– zasady, tryb i zakres rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – buwiwm – rekrutacja-1
– kwestionariusz – KWESTIONARIUSZ
Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie wśród potencjalnych kandydatów informacji na temat programu stypendialnego.
Zasady, tryb i zakres rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Zdrowia na rok akademicki 2017/2018 zostaną przesłane w późniejszym terminie.

 

6 lutego 2017
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"