PMS

STUDNIÓWKA JUŻ NA YOUTUBE

Krótkie ruchome sprawozdanie ze studniówki już umieszczono na youtube

https://youtu.be/DcZl4kfZEro

 

6 marca 2019
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"