PMS

STAŻ METODYCZNY

Szanowni Państwo,

ODN SWP zaprasza na staż metodyczny do Torunia.
Więcej informacji znajduje się w na stronie http://odnswp.pl/staz-metodyczny-w-toruniu-rekrutacja/
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia _Wspólnota Polska_
8 lutego 2019
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"