PMS

STAŻ METODYCZNO-CERTYFIKATOWY W LUBLINIE

W dniach 11-19 lipca 2018 r., w ramach Lata Polonijnego 2018, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie zorganizowało „Staż metodyczno-certyfikatowy dla polonijnych i zagranicznych nauczycieli JPJO. Nauczycieli-polonistów z Białorusi reprezentowały na stażu Helena Mielesz i Anna Łukuć z Grodna.

Zorganizowany już po raz drugi staż metodyczno-certyfikatowy dla polonijnych i zagranicznych nauczycieli w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie był doskonałą okazją do poznania systemu certyfikacji języka polskiego jako obcego. Zaplanowane z niezwykłą starannością i profesjonalnie przeprowadzone wykłady, konwersatoria i pokazowe lekcje przyczyniły się do pogłębienia wiedzy dotyczącej wszystkich sprawności językowych wymaganych na egzaminach certyfikatowych. Była to także świetna okazja do zapoznania się z innymi nauczycielami polonijnymi tak z krajów Europy Wschodniej jak i odległych Stanów Zjednoczonych oraz wspólnej wymiany doświadczeń (por. Centrala Polskich Szkół Dokształcających).

Uczestnicy stażu mieli możliwość wzbogacenia się o wiedzę niezbędną w pracy dydaktycznej, a także podniesienia umiejętności merytorycznych i metodycznych w zakresie nauczania języka polskiego, przygotowywania uczniów do państwowych egzaminów certyfikatowych. Zaplanowane wykłady, konwersatoria, hospitacje i konsultacje przyczyniły się do wyposażenia stażystów w kompetencje i umiejętności niezbędne w pracy zawodowej.

Nasza nauka w CJKP UMCS była urozmaicona w bogaty program kulturalno-edukacyjny: wycieczki po Lublinie, zwiedzanie Starego Miasta, Majdanka, miejsc pamięci narodowych, również wyjazd do niedalekiego magicznego Kazimierza Dolnego oraz Kozłówki. Niezapomniane wrażenia wywarł na nas także koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego UMCS.

Projekt był współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu na realizację zadania publicznego „Organizacja staży językowo-przedmiotowo-metodycznych i wizyt studyjnych” w roku 2018, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Serdeczne podziękowania należą się wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji stażu, szczególnie Kierownikowi kursu, Pani dr Grażynie Przechodzkiej i Opiekunowi grupy Pani mgr Viktorii Litvinyuk.

Anna Łukuć

lukuc-4

lukuc-2

lukuc-7

lukuc-6

lukuc-3

lukuc-1

lukuc-1+

lukuc-1++

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"