PMS

SPOTKANIE Z MINISTREM ŚRODOWISKA HENRYKIEM KOWALCZYKIEM

W piątek 31 maja w Centrum Edukacyjnym PMS odbyło się spotkanie przedstawicieli i nauczycieli Polskiej Macierzy Szkolnej z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem, Ambasadorem RP na Białorusi Arturem Michalskim oraz Konsulem Generalnym RP w Grodnie Jarosławem Książkiem.

Goście podczas spotkania zapoznali się z działalnością Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi, w tym z funkcjonowaniem największego w Grodnie Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej.

Minister Henryk Kowalczyk podziękował Zarządowi Głównemu PMS za ich pracę i zaangażowanie, a nauczycielom za to, że podtrzymują polskość, m.in. poprzez naukę języka polskiego i historii oraz zachowanie tradycji i chrześcijańskich wartości.

Helena Mielesz

Minister_2675

Minister_2679

Minister_2685

Minister_2694

Minister_2698

Minister_2708

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"