PMS

ODZNACZENIE NAUCZYCIELI MIŃSKIEGO ODDZIAŁU ZS PMS MEDALEM KEN

Dnia 12 grudnia br. w Mińsku podczas Spotkania opłatkowego dla Polaków Ambasador RP w Białorusi Artur Michalski wręczył nauczycielom Mińskiego Oddziału ZS „Polska Macierz Szkolna” Medale Komisji Edukacji Narodowej. Na wniosek ZS „Polska Macierz Szkolna” za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, rozwój twórczości dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli przyznano Medale KEN Walentynie Skibie, Larysie Krywonosowej i Oldze Kowgar.

Witając gości i składając życzenia Bożonarodzeniowe, Ambasador pogratulował nauczycielom wysokiego odznaczenia i podziękował za trud codzienny, serca i dusze, które wkładają w swoją pracę, pełniąc obowiązki nauczyciela czasami w niełatwych warunkach.

Ze słowami podziękowania ze strony odznaczonych wystąpiła nauczycielka szkoły średniej nr 175 Larysa Krywonosowa. „To nie ja wybrałam język polski, to ON mnie wybrał, to On na mnie czekał. Jestem dumna, że po dziadkach i rodzicach kontynuuję to, co mi zostawili w rodzinnym domu – język, tradycje, religię, kulturę polską i obyczaje” – powiedziała w swoim wystąpieniu pani Larysa.

Medalem pamiątkowym 100-lecie Odzyskania Niepodległości RP za nieustające wysiłki na rzecz promocji języka polskiego, polskiej kultury, tradycji i historii oraz wyjątkową wrażliwość na potrzeby Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków na Białorusi Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w republice Białorusi Artur Michalski nagrodził Marynę Repkinę, prezes Mińskiego Oddziału ZS „Polska Macierz Szkolna”.

Wiceprezes Mińskiego Oddziału ZS PMS

Nadzieja Pujdak

Spotkanie-oplatkowe-minsk_20181212_183626

Spotkanie-oplatkowe-minsk_20181212_183716

Spotkanie-oplatkowe-minsk_20181212_183808

Spotkanie-oplatkowe-minsk_20181212_183948

Spotkanie-oplatkowe-minsk6

Spotkanie-oplatkowe-minsk9

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"