PMS

SPOTKANIE DYREKTORÓW SZKÓŁ POLONIJNYCH

W dniach od 9 do 12 listopada 2017 roku Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zorganizowało wizytę studyjną dla dyrektorów i prezesów organizacji oświatowych z wielu ośrodków polonijnych, mi. in. z Irlandii, Szkocji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Litwy, Białorusi, Ukrainy.

10 listopada w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Pułtusku wzięliśmy udział w konferencji na temat wspierania oświaty polskiej za granicą. Uczestniczyliśmy w warsztatach pod hasłem „Pomysły na Niepodległą….”, przeprowadzonych przez Z. Bańkowską.

W programie pobytu uwzględniono również temat „Święta państwowe w szkole polonijnej” i 11 listopada zorganizowano wyjazd do Warszawy. Mieliśmy możność uczestniczyć w uroczystej zmianie wart na placu J. Piłsudskiego oraz wzięliśmy udział w innych uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości , m.in. we Mszy Św. w intencji Ojczyzny oraz Balu Niepodległościowym.

Dyrekcja Liceum Społecznego im. E. Orzeszkowej przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie składa serdeczne podziękowania organizatorom spotkania – Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” za możliwość uczestniczenia w spotkaniu.

Dyrektor LS im.Elizy Orzeszkowej Helena Mielesz

warszawa_mielesz_2321

warszawa_mielesz_2331

warszawa_mielesz_2335

warszawa_mielesz_2342

warszawa_mielesz_2403

warszawa_mielesz_2389

warszawa_mielesz_2372

warszawa_mielesz_2387

warszawa_mielesz_2397

warszawa_mielesz_2399

warszawa_mielesz_2401

 

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"