PMS

,,SPOSOBY SAMOREALIZACJI – NASZE PASJE I ZAINTERESOWANIA”

Pod takim hasłem w dniach 12-19 sierpnia 2019 był realizowany tegoroczny projekt Fundacji na rzecz Dzieci i Młodzieży” Piastun” z Opola. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach programu „Międzynarodowa Wymiana Młodzieży”. Po raz czwarty uczniowie starszych klas z Wilejki, uczący się języka polskiego, mieli możliwość uczestniczyć we wspólnym projekcie z młodzieżą z Polski i Ukrainy.

Tradycyjnie przed wyjazdem odwiedzili groby żołnierzy i policjantów, którzy polegli w czasie wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921.Uczestnicy wyjazdu posprzątali i uporządkowali groby polskich bohaterów.

Podczas tygodniowego pobytu w Polsce młodzież uczestniczyła w ciekawym, nasyconym programie:

– Prezentacje własnych pasji, zainteresowań i stylu życia.

– Prezentacje pt. Działalność w organizacjach pozarządowych drogą do samorealizacji.

– Wycieczka do Opola – miasta wielu kultur

-Udział w edukacyjnej grze miejskiej, przygotowanej przez uczestników polskich.

– Wycieczka edukacyjna na Górę Świętej Anny – miejsce walk o polskość Śląska Opolskiego podczas III Powstania Sląskiego.

– Wycieczka edukacyjna ,,Obcerwacje przenikania kultur oraz równouprawnienia różnych wspólnot na przykładzie społeczeństwa Trójwsi Bieskidzkiej.Wizyta w Centrum Edukacji Pasterskiej.

Wypoczęta, pełna wrażeń i nowych pomysłów młodzież wróciła do Wilejki i teraz pracuje nad planem pobytu gości z Polski w pażdzierniku na Białorusi.

Ludmiła Siergiej

Prezes Wilejskiego Oddziału PMS.

wilejka_opole_0091  wilejka_opole_0127  wilejka_opole_0145  wilejka_opole_0157  wilejka_opole20190809_121642  wilejka_opole20190809_121656  wilejka_opole20190809_125411  wilejka_opole20190809_125415

19 września 2019
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"