PMS

SPISALI SIĘ NA MEDAL!

Każdy człowiek, czy to młodszy, czy to starszy jest osobistością. Każdy ma swoje osobiste spojrzenie na świat, na problemy życiowe i sposoby ich rozwiązywania. Większość ma swoje zasady, którymi się kieruje i swój cel, do osiągnięcia którego dąży. Taką oto „mieszankę” charakterów i osobistości otrzymałam na początku roku szkolnego. To nasi dorośli uczniowie, którzy przyszli nauczyć się języka polskiego. W Liceum PMS uczą się nie tylko dzieci, ale też i dorośli. Moja grupa od samego początku była wyjątkowa – każdy inny, ale wszyscy mieli coś wspólnego, coś, co nas łączyło – język polski, ojczysty dla każdego z nas!

Pracując nie tylko z dziećmi, ale też i z dorosłymi uczniami, dostrzegłam, iż dorośli rzeczywiście uczą się nieco inaczej niż dzieci. Uczeń dorosły z przyjemnością uczy się tylko tego, co uważa za przydatne, tego, co będzie mu pomocne w radzeniu sobie w różnych sytuacjach życiowych. Dorośli „lubią” i chcą kontrolować cały proces nauczania, korygując nie tylko program, ale i metody nauczania. Nie ma mowy więc o gotowych szablonowych programach.

Rozmawiając w toku zajęć ze swoimi dorosłymi uczniami, zaobserwowałam, że każdy świadomie planuje swoją przyszłość, ma pewne cele do osiągnięcia i język polski jest dla nich „kluczem” otwierającym możliwości. Ktoś ma koleżankę w Polsce i chce pisać do niej listy tylko po polsku, ktoś planuje zostać w Polsce na dłużej, kto inny ma dzieci i chce pomóc im w nauce języka polskiego, ktoś sam wybiera się na studia, a niektórzy chcą po prostu zwiedzić Polskę i umieć „zagadać” do rodaka. W tej sytuacji mówić można o ogromnej motywacji, która jest siłą, pomagająca iść do przodu. Taką motywację miał każdy w tej grupie, a dla nauczyciela praca z takimi uczniami zawsze jest przyjemnością i powodem do satysfakcji.

Czas leciał, rok szkolny zbliżył się ku końcowi i przyszedł czas na podsumowanie. Wspominaliśmy nasze lekcje, imprezy okolicznościowe, a nawet jak nagrywali naszą lekcję i udzielaliśmy wywiadów dla telewizji polskiej. Wtedy przypomniało się każdemu , że na początku roku mało co rozumieli po polsku, a dzisiaj samodzielnie potrafili udzielić wywiadu, opowiadając o sobie i swoich planach na przyszłość.

Szanowni moi dorośli uczniowie! Dziękuję wam wszystkim i każdemu z osobna za piękną i owocną współpracę! Niech wszystkie wasze zamiary się zrealizują ,a marzenia się spełnią.

Po naszym ostatnim zajęciu długo się nie rozchodzili, mówili, że w przyszłym roku szkolnym wrócą do Liceum PMS na kurs dla zaawansowanych, a my nie ukrywamy, że się cieszymy! Do rychłego zobaczenia!

Maria Gilewska

4 czerwca 2017
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"