PMS

“SŁONIMIANKA “ U MONIUSZKI

Dla wielbicieli muzyki polskiej 2019 rok jest wyjątkowy. W dniu 5 maja 2019 roku Polacy i społeczność muzyczna na całym świecie będą uroczyście obchodzić jubileusz 200-lecia urodzin twórcy polskiej opery narodowej Stanisława Moniuszki.

Urodzonego w Ubielu na terenie obecnej Białorusi kompozytora inspirowały muzyka i kultura ludowa. Jego geniusz potrafił umiejętnie połączyć folklor z elementami opery europejskiej.

Jego wielkie dzieła – opery „Halka” i „Hrabina” zostały skomponowane do librett poety Włodzimierza Wolskiego. Obok „Halki” najsłynniejszym dziełem Moniuszki był Straszny dwór”, opera która powstała dla podtrzymania Polaków w trudnych czasach po powstaniu styczniowym.

Nawet dziś, w XXI wieku, soliści chętnie sięgają do pieśni ze „Śpiewnika domowego” Moniuszki, szczególnie do melodii na teksty Adama Mickiewicza: „Pieszczotka”, „Wilia”, „Znaszli ten kraj”, „Rybka” i innych.

Szkoła Muzyczna w Słonimiu z okazji jubileuszu Stanisława Moniuszki zorganizowała specjalny koncert. Uczniowie szkoły bardzo pięknie i profesjonalnie wykonali polonezy, walce, fragmenty z opery ”Halka”.

Widzowie i członkinie Klubu Kobiet „Słonimianka” podziwiali zdolności wokalne i artystyczne uczestników koncertu.

Słonim ma piękne tradycję muzyczne i nadal je kontynuuje. Ten jubileuszowy koncert jest temu dowodem.

Helena Pietrakowa

Moniuszko3160091

Moniuszko3160094

Moniuszko3160095

Moniuszko3160093

 

20 marca 2019
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"