PMS

ŚLADAMI CZYNÓW I TWÓRCZOŚCI FERDYNANDA RUSZCZYCA W WILNIE I NA BIAŁORUSI

Na zaproszenie Gimnazjum im.F.Ruszczyca gościliśmy w Rudaminie na Litwie, gdzie braliśmy udział w II części Projektu Międzynarodowego „Śladami czynów i twórczości Ferdynanda Ruszczyca w Wilnie i na Białorusi”.

W I części projektu nasi przyjaciele z Rudamina odwiedzili nasze strony 4-10 października br.,- brali udział w świętowaniu Dnia nauczyciela w Wołożynie, poznali miejsca ruszczycowskie na Białorusi –Krewo, Boruny, Oszmiany, Holszany, Bogdanowo, Mińsk, a taksamo odwiedzili Mir, Nieśwież, Lidę, Nowogródek.

W składzie naszej grupy były uczennicy Szkół plastycznych, wyróżnione w konkursach i plenerach, a także w konkursach polonijnych. Pod czas naszego pobytu uczęstniczyłyżmy w konferencji, zorganizowanej w Gimnazium: odrazu kółko teatralne przedstawiło biografję Ferdynanda Ruszczyca oczami dziecka, czytano wierszy i ballady białoruskiego poety Wiktora Sznipa „Ballada Ferdynanda Ruszczyca” i „Ziemia Ferdynanda Ruszczyca” po białorusku i po polsku (w tłum. nauczycielki Gimnazjum Heleny Strela z pozwolenia samego poety), poznajomiłyśmy obecnych z książką „Ferdynand Ruszczyc-Obywatel Niepodległej” (aut. Elżbieta Inewska), wydaną Ambasadą RP w Mińsku w języku polskim i białoruskim, zapoznały się z rówieśnikami.

Mieliśmy szczęście zachwycać się Ruszczycem w Galerii sztuki współczesnej w Wilnie. Większość młodzieży po raz pierwszy zobaczyła dzieła Ruszczyca na żywo. Robiło wrażenie, jak młodzi ludzie z ciekawością odbierają prawdziwą sztukę. „Mamy zaszczyt że jesteśmy z tej samej Ziemi!”

Swoje wrażenia z Wilna dziewczyny prezentowały w rysunkach pod czas wspólnego pleneru na ulicach starego Wilna, a potem na wystawie w Gimnazium. Wystawa została narazie w Rudaminie, a w maju przyjedzie do Bogdanowa i rozmaici kolejny X Jubileuszowy Plener „Ziemia i niebo Ferdynanda” w Bogdanowie.

Niezapomniane wycieczki i wieczorowe spacery po Wilnie, uliczkami i zakątkami, gdzie chodził, mieszkał, tworzył i działał F.Ruszczyc, długo pozostaną w naszej pamięci. Serdecznie dziękujemy za te niesamowite spacery pani Helenie Strela – nauczycielce z Rudamina, osobie zafascynowanej Wilnem i Ruszczycem!

W 2020 roku będziemy obchodzili 150 Rocznicę Urodzin Artysty, Pedagoga, Scenografa, Działacza kulturowo-społecznego Polski, Litwy i Białorusi Ferdynanda Ruszczyca. Ten Projekt jest bardzo ważnym etapem w przygotowawczej pracy do Jubileuszu, w przybliżeniu sylwetki Artysty do dzisiejszej młodzieży, a przez to – wychowaniu tożsamości i odczuwania poczucia piękna w życiu codziennym, jak tego chciał F.Ruszczyc.

Najlepsze słowa wdzięczności wykazujemy wszystkim, kto miał doczynienie do idei i realizacji projektu – Gimnazium imienia F.Ruszczyca w Rudaminie: administracji, nauczycielom i uczniom, kirowcom i stołówce. Możliwości tak udanego przedsięwzięcia jesteśmy bezmiernie wdzięczny Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” i Senatu RP za dofinansowanie projektu , za rozumienie ważności odrodzenia pamięci o Wielkich Polakach z Kresów po przez działania z dzisiejszą młodzieżą, utrzymywania stałych kontaktów między młodymi Polakami Litwy i Białorusi.

Ala Makarewicz

makarewicz_0554

makarewicz_0559

makarewicz_0561

makarewicz_0563

makarewicz_0628

makarewicz_0640

makarewicz_0642

makarewicz_0742

 

makarewicz_0751

makarewicz_0746

makarewicz_0747

makarewicz_0748

makarewicz_0676

makarewicz_0721

makarewicz_0724

makarewicz_0737

3 listopada 2019
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"