PMS

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „WIERSZE MALOWANE”

Dnia 12 grudnia br. w Mińsku podczas Spotkania opłatkowego dla Polaków odbyło się wręczenie nagród i dyplomów laureatom Konkursu Plastycznego dla dzieci „Wiersze malowane”, współorganizatorem którego wraz z Ambasadą RP w Mińsku jest Miński Oddział Miejski ZS PMS.W tym roku do konkursu wpłynęło 102 prace dzieci. Zainspirowani dziecięcą poezją polską, uczestnicy konkursu mieli narysować swoją wizję wiersza, odzwierciedlić w postaci rysunku treść wybranego wiersza. Praca jurorów polegała na wyłonieniu 13 najciekawszych prac, które posłużyły wydaniu kalendarza na rok 2019 i 3-ch wyróżnień. Trzej uczniowie ze Szkoły Polonijnej przy PMS w Mińsku zostali laureatami i zdobyli nagrodę z rąk Ambasadora RP w Białorusi Artura Michalskiego.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

Wiceprezes Mińskiego Oddziału ZS PMS

Nadzieja Pujdak

Spotkanie-oplatkowe-minsk5

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"