PMS

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Piękne wrześniowe słońce towarzyszyło licznie zgromadzonym uczniom Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie. Razem z nimi nowy rok szkolny rozpoczynali nauczyciele, władze Polskiej Macierzy Szkolnej oraz honorowi goście…

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili wicemarszałek Senatu RP pani Maria Koc, ambasador RP na Białorusi pan Artur Michalski, konsul generalny RP w Grodnie pan Jarosław Książek wraz z małżonką oraz konsulowie RP w Grodnie pani Anna Pustul i pan Andrzej Raczkowski.

Było i wzruszająco, i wesoło. Pani marszałek Maria Koc w swoim wystąpieniu wyraziła zadowolenie ze spotkania z polskimi uczniami na Białorusi. Całej społeczności szkolnej pogratulowała sukcesów organizacyjnych i dydaktycznych.

Liceum Społeczne im Elizy Orzeszkowej w Grodnie prowadzone przez Polską Macierz Szkolną na Białorusi cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży z całej Grodzieńszczyzny. Wysoki poziom nauczania i dobra atmosfera sprawiają, że co roku naukę pobiera tutaj coraz większa liczba uczniów.

Anneta Buzuk

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8049+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8054+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8059+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8070+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8074+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8083+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8087+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8094+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8105+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8107+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8109+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8111+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8113+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8118+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8125+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8126+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8132+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8135+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8138+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8140+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8147+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8158+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8161+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8172+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8174+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8181+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8185+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8186+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8188+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8194+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8198+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8201+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8204+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8208+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8210+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8213+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8214+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8220+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8225+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8239+

Inauguracja_Liceum_PMS_Grodno_8243+

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"