PMS

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE POLONIJNEJ PRZY PMS W MIŃSKU

Od połowy września rozpoczęła swoją pracę Szkoła Polonijna w Mińsku. W tym roku szkolnym około 150 osób, w tym dzieci i dorosłych usiadło do ławek szkolnych, by poznać tajemnice języka polskiego. Ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców stolicy cieszy się weekendowa szkółka dla dzieci najmłodszych „Weekend po polsku”.

Zajęcia w niej są prowadzone w sobotę i niedzielę w trzech grupach.Każda grupa jest dobrana wiekowo z uwzględnieniem poziomu rozumienia języka polskiego oraz umiejętności komunikacyjnych w języku polskim. Ponadto jest grupa zaawansowana, która uczy się drugi rok.

Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny jest bardzo ważnym okresem w życiu każdego dziecka.Jest to czas konstruowania własnego „Ja”, czas tworzenia kontaktów z innymi ludźmi, czas budzenia się uczuć do innych ludzi.Dzieci w tym wieku wymagają szczególnej troski, dlatego nauczyciele, wychowawcy i rodzice muszą zadbać o założenie fundamentów do późniejszej nauki szkolnej.

Uwzględniając wszystkie szczegóły wiekowe i rozwojowe dzieci, nauczyciele pracujący z dziećmi w naszej szkole starają się wykorzystywać w swojej pracy różne metody, pozwalające na lepsze i szybsze przyswajanie wiedzy. Wykorzystują ćwiczenia, pomagające zdobyć pewność siebie, ułatwiające nawiązanie kontaktu, ćwiczenia twórcze, zabawy i gry ruchowe wspomagajce proces poznania i uczenia się.

Pomagając dziecku w drodze do wspaniałej przyszłości wzbogacamy nie tylko świat dziecka, ale także swój własny.

Praca z dziećmi, możliwość bycia z nimi i przekazywanie im wiedzy sprawia dla nas wszystkich ogromną radość i owocuje dobrymi wynikami w nauce.

Chcę podziękować wszystkim nauczycielom pracującym w naszej szkole, a mianowicie Janinie Nowikowej, Alle Jakowczuk, Wadzimowi Buczkowskiemu, dyrektor – Tatianie Bućko, metodyk – Nadziei Pujdak za wspaniałą organizację procesu edukacyjnego, oddaną pracę, dobre serca i wysoki profesjonalizm.

Prezes Mińskiego Oddziału Miejskiego

ZS PMS Maryna Repkina

Minsk__20180929_112709

Minsk_1f6-V

Minsk_5de-V

Minsk_20180929_093750

Minsk_20180929_100015

Minsk_20180929_102931

Minsk_20180929_110949

Minsk_20180929_111448

Minsk_20180929_112732_HDR

Minsk_20181006_111615

Minsk_20181006_113541

Minsk_20181006_122512

Minsk_20181013_211021

Minsk_20181013_211054

Minsk_afb-V

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"