PMS

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W LICEUM SPOŁECZNYM IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W GRODNIE

W sobotę 9 września w Liceum Społecznym im. Elizy Orzeszkowej odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017-2018. Na dziedzińcu szkolnym zebrali się uczniowie i ich rodzice. W uroczystościach wzięli udział : prezes PMS Stanisław Sienkiewicz i wiceprezes Teresa Kryszyń oraz zaproszeni goście – przedstawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, Danuta Polkowska i Krzysztof Olszewski.
Zebranych powitała dyrektor liceum – Helena Mielesz, która przedstawiła program uroczystości oraz zapowiedziała część artystyczną. Uczestniczyli w niej uczniowie klas 5-7, którzy z prawdziwym uczuciem i talentem deklamowali wiersze, śpiewali piosenki, a także wcielili się w role konferansjerów.
Po zakończeniu części artystycznej konsul Krzysztof Olszewski odczytał list konsula generalnego RP Jarosława Książka z życzeniami skierowanymi do młodzieży z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Następnie głos zabrał prezes Zjednoczenia Społecznego „Polska Macierz Szkolna” Stanisław Sienkiewicz, który życzył młodym ludziom wielu osiągnięć w poznawaniu języka, historii i kultury polskiej. Po zakończeniu części oficjalnej dyrektor H. Mielesz przedstawiła nauczycieli poszczególnych klas, a oni odczytali listy uczniów i zaprosili ich do klas na spotkania organizacyjne.

 

inauguracja_2174

inauguracja_2177

inauguracja_2181

inauguracja_2186

inauguracja_2188

inauguracja_2191

inauguracja_2195

inauguracja_2197

inauguracja_2198

inauguracja_2201

inauguracja_2202

inauguracja_2209

inauguracja_2210

inauguracja_2212

inauguracja_2219

inauguracja_2232

inauguracja_2238

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"