PMS

 RODZICOM POLSKA MACIERZ SZKOLNA OFERUJE: 

Rodzicom
Image

Zapoznamy z ustawodawstwem Białorusi , dotyczącym możliwości nauki dzieci języka polskiego w przedszkolach i szkołach

Uroczysta akademia

Nauczymy języka polskiego, historii, kultury i tradycji polskich jak rodziców, tak i dzieci

Wspólna ławka

 Doradzimy, jak oddać dziecko na naukę języka polskiego w szkole państwowej

Bajeczki z mojej półeczki

 Pomożemy wybrać przedszkole lub szkołę z nauką języka polskiego w pobliżu miejsca zamieszkania

Szkoła wakacyjna dla nauczycieli

 Zapraszamy do czynnego udziału w życiu społecznym i wydarzeniach kulturalnych Polskiej Macierzy Szkolnej

rozklad-zajec-liceum

Konkursy

Studia w Polsce

Harmonogram spotkań

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"