PMS

PRZYSTANEK DWUJĘZYCZNOŚĆ. MIŃSK

Dzień drugi. Mińsk.

Szkoła Społeczna Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku gościnnie otworzyła drzwi dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Przed południem w salach szkoły odbyły się zajęcia otwarte dla dzieci w trzech grupach wiekowych, które poprowadziły prof. Agata Roćko z Polski, Maria Gilewska, nauczycielka Liceum PMS w Grodnie oraz Ałła Jakowczuk, Olga Paszkiewicz i Tatiana Bućko ze Szkoły Społecznej w Mińsku. Zajęcia zaszczyciła swą obecnością konsul RP w Mińsku Izabella Choińska. Zespół „Śpiewające serduszka” pod kierownictwem Janiny Chwalko powitał gości i uczestników projektu wiązanką polskich pieśni patriotycznych.

Po południu odbyły się warsztaty dla nauczycieli z Mińska i okolic na temat” Piosenka jest dobra na wszystko”. Swoją wiedzą na ten temat podzieliła się prof. Agata Roćko.

Nad sprawnym przebiegiem zaplanowanych lekcji i warsztatów czuwała prezes oddziału PMS w Mińsku Maryna Repkina.

Teresa Kryszyń

Przystanek_II_5931

Przystanek_II_5934

Przystanek_II_5939

Przystanek_II_5940

Przystanek_II_5941

Przystanek_II_5945

Przystanek_II_5946

Przystanek_II_5948

Przystanek_II_5951

Przystanek_II_5953

Przystanek_II_5954

Przystanek_II_5958

Przystanek_II_5959

Przystanek_II_5960

Przystanek_II_5963

Przystanek_II_5967

Przystanek_II_10641

Przystanek_II_5970 Przystanek_II_5974

Przystanek_II_5975

Przystanek_II_5976

Przystanek_II_5980

Przystanek_II_5984

Przystanek_II_5986

Przystanek_II_5987

Przystanek_II_5988

Przystanek_II_5991

Przystanek_II_5992

Przystanek_II_5993

Przystanek_II_5994

Przystanek_II_5996

Przystanek_II_5997

Przystanek_II_5998

Przystanek_II_5999

Przystanek_II_6000

Przystanek_II_6003

Przystanek_II_6004

Przystanek_II_10662

Przystanek_II_10664

Przystanek_II_6008

Przystanek_II_6009

Przystanek_II_6029

Przystanek_II_6031

Przystanek_II_6033

Przystanek_II_6034

Przystanek_II_6035

Przystanek_II_10669

Przystanek_II_10670

Przystanek_II_6039

Przystanek_II_6040

Przystanek_II_6041

Przystanek_II_6042

Przystanek_II_6044

Przystanek_II_6045

Przystanek_II_6046

Przystanek_II_6048

Przystanek_II_6049

Przystanek_II_6050

Przystanek_II_6053

Przystanek_II_6054

Przystanek_II_6056

Przystanek_II_6057

Przystanek_II_10609

Przystanek_II_10653

Przystanek_II_10654

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"