PMS

Przystanek Dwujęzyczność. Grodno. Cz. I

Każdy język , opanowany przez dziecko, to wielki skarb. Ale język ojczysty jest
językiem najbardziej naturalnym, który pozwala rodzicom nawiązać z dzieckiem
pełny kontakt emocjonalny i jest bardzo istotny dla kształtowania tożsamości
młodego człowieka. Wielkim powodem do dumy rodziców jest to, że ich dziecko
potrafi pięknie mówić w dwóch językach.

Jak nauczyć dzieci rozmawiać w dwóch językach? Odpowiedzią na to pytanie
miał służyć projekt „Przystanek Dwujęzyczność”, który został zainicjowany przez
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i był
realizowany poprzez oddziały Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie, Mińsku i
Pińsku w dniach 26-29 sierpnia 2018r.
Dzień pierwszy. Grodno.

Uroczysta inauguracja projektu odbyła się w Centrum Edukacyjnym Polskiej
Macierzy Szkolnej w Grodnie. Prezes PMS Stanisław Sienkiewicz powitał gości i
uczestników projektu, a uczniowie Liceum PMS przygotowali dla naszych gości
koncert powitalny. Po koncercie na nauczycieli, dzieci , rodziców i dziadków
czekało wiele atrakcji: quizy edukacyjne ,kino, zabawy ruchowe, malowanie
twarzy, wyklejanie godła, malowanie kredą, nauka polskich tańców, konkurs na
najpiękniejszą rzeźbę z masy solnej, malowanie widokówek, gra w klasy.

przystanek-Macierz-Grodno_7475

przystanek-Macierz-Grodno_7477

przystanek-Macierz-Grodno_7484

przystanek-Macierz-Grodno_7489

przystanek-Macierz-Grodno_7492

przystanek-Macierz-Grodno_7493

przystanek-Macierz-Grodno_7494

przystanek-Macierz-Grodno_7499

przystanek-Macierz-Grodno_7500

przystanek-Macierz-Grodno_7503

przystanek-Macierz-Grodno_7515

przystanek-Macierz-Grodno_7517

przystanek-Macierz-Grodno_7518

przystanek-Macierz-Grodno_7522

przystanek-Macierz-Grodno_7524

przystanek-Macierz-Grodno_7526

 

przystanek-Macierz-Grodno_7531

przystanek-Macierz-Grodno_7537

przystanek-Macierz-Grodno_7538

przystanek-Macierz-Grodno_7541

przystanek-Macierz-Grodno_7542

przystanek-Macierz-Grodno_7548

przystanek-Macierz-Grodno_7551

przystanek-Macierz-Grodno_7553

przystanek-Macierz-Grodno_7554

przystanek-Macierz-Grodno_7557

przystanek-Macierz-Grodno_7566 przystanek-Macierz-Grodno_7567 przystanek-Macierz-Grodno_7568 przystanek-Macierz-Grodno_7569 przystanek-Macierz-Grodno_7573

przystanek-Macierz-Grodno_7578

przystanek-Macierz-Grodno_7580

przystanek-Macierz-Grodno_7581

przystanek-Macierz-Grodno_7582

przystanek-Macierz-Grodno_7583

przystanek-Macierz-Grodno_7584

przystanek-Macierz-Grodno_7594

przystanek-Macierz-Grodno_7605

przystanek-Macierz-Grodno_7608

przystanek-Macierz-Grodno_7615

przystanek-Macierz-Grodno_7616

przystanek-Macierz-Grodno_7617

przystanek-Macierz-Grodno_7618

przystanek-Macierz-Grodno_7620

 

28 sierpnia 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"