PMS

Przystanek Dwujęzyczność. Grodno. Cz. II

Projekt „Przystanek Dwujęzyczność” został zainicjowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i był
realizowany poprzez oddziały Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie, Mińsku i Pińsku w dniach 26-29 sierpnia 2018r.

Jak nauczyć dzieci rozmawiać w dwóch językach?

W Grodnie po koncercie uczniów Liceum PMS na nauczycieli, dzieci , rodziców i dziadków
czekało wiele atrakcji: quizy edukacyjne, kino, zabawy ruchowe, malowanie
twarzy, wyklejanie godła, malowanie kredą, nauka polskich tańców, konkurs na
najpiękniejszą rzeźbę z masy solnej, malowanie widokówek, gra w klasy.

przystanek-Macierz-Grodno_7626

przystanek-Macierz-Grodno_7635

przystanek-Macierz-Grodno_7638

przystanek-Macierz-Grodno_7639

przystanek-Macierz-Grodno_7648

przystanek-Macierz-Grodno_7650

przystanek-Macierz-Grodno_7657

przystanek-Macierz-Grodno_7659

przystanek-Macierz-Grodno_7662

przystanek-Macierz-Grodno_7663

przystanek-Macierz-Grodno_7664

przystanek-Macierz-Grodno_7668

przystanek-Macierz-Grodno_7670

przystanek-Macierz-Grodno_7672

przystanek-Macierz-Grodno_7673

przystanek-Macierz-Grodno_7674

przystanek-Macierz-Grodno_7675

przystanek-Macierz-Grodno_7681

przystanek-Macierz-Grodno_7688

przystanek-Macierz-Grodno_7696

przystanek-Macierz-Grodno_7705

przystanek-Macierz-Grodno_7706

przystanek-Macierz-Grodno_7708

przystanek-Macierz-Grodno_7710

przystanek-Macierz-Grodno_7713

przystanek-Macierz-Grodno_7716

przystanek-Macierz-Grodno_7717

przystanek-Macierz-Grodno_7725

przystanek-Macierz-Grodno_7728

przystanek-Macierz-Grodno_7730

przystanek-Macierz-Grodno_7733

przystanek-Macierz-Grodno_7735

przystanek-Macierz-Grodno_7738

przystanek-Macierz-Grodno_7740

przystanek-Macierz-Grodno_7746

przystanek-Macierz-Grodno_7747

przystanek-Macierz-Grodno_7749

przystanek-Macierz-Grodno_7757

przystanek-Macierz-Grodno_7763

przystanek-Macierz-Grodno_7766

przystanek-Macierz-Grodno_7770

przystanek-Macierz-Grodno_7775 przystanek-Macierz-Grodno_7776

przystanek-Macierz-Grodno_7780

przystanek-Macierz-Grodno_7785

przystanek-Macierz-Grodno_7790

przystanek-Macierz-Grodno_7796

przystanek-Macierz-Grodno_7798

przystanek-Macierz-Grodno_7799

przystanek-Macierz-Grodno_7800

przystanek-Macierz-Grodno_7802

przystanek-Macierz-Grodno_7808

przystanek-Macierz-Grodno_7810

przystanek-Macierz-Grodno_7811

przystanek-Macierz-Grodno_7817

przystanek-Macierz-Grodno_7824

przystanek-Macierz-Grodno_7827

przystanek-Macierz-Grodno_7831

przystanek-Macierz-Grodno_7835

przystanek-Macierz-Grodno_7839

przystanek-Macierz-Grodno_7841

przystanek-Macierz-Grodno_7846

przystanek-Macierz-Grodno_7853

przystanek-Macierz-Grodno_7855

przystanek-Macierz-Grodno_7859

przystanek-Macierz-Grodno_7863

przystanek-Macierz-Grodno_7892

przystanek-Macierz-Grodno_7899

przystanek-Macierz-Grodno_7901

przystanek-Macierz-Grodno_7915

przystanek-Macierz-Grodno_7916

przystanek-Macierz-Grodno_7918

przystanek-Macierz-Grodno_7919

przystanek-Macierz-Grodno_7927

przystanek-Macierz-Grodno_7929

przystanek-Macierz-Grodno_7930

przystanek-Macierz-Grodno_7931

przystanek-Macierz-Grodno_7933

przystanek-Macierz-Grodno_7934

przystanek-Macierz-Grodno_7946

przystanek-Macierz-Grodno_7950

przystanek-Macierz-Grodno_7951

29

29 sierpnia 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"