PMS

PRZEGŁĄD RECYTATORSKI „ POLSCY POECI DZIECIOM. W ŚWIECIE POEZJI WANDY CHOTOMSKIEJ”

21 marca w 1999 r. z inicjatywy UNESCO został ustanowiony światowy Dzień Poezji, który jest dniem promocji czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie.

Poprzedzając to święto co roku na początku wiosny Miński Oddział Miejski ZS „Polska Macierz Szkolna” organizuje przegląd recytatorski polskiej poezji dziecięcej dla dzieci w wieku do 12 lat.

17 marca br. najmłodsi użytkownicy języka polskiego z Mińska i obwodu mińskiego składali hołd poetycki twórczości Wandy Chotomskiej, jednej z najbardziej znanych i lubianych poetek dziecięcych. Poetka, pisarka, autorka ponad dwustu książek i tysięcy wierszy dla dzieci.W swoich wierszach podaje informacje o otaczającym świecie, podkreśla wagę przyjaźni,kształtuje kulturę uczuć i obyczaje.

Poezja jest dla każdego, łączy ludzi w różnym wieku, o różnym pochodzeniu, pogłądach, zmusza nas do refleksji, poznania myśli i emocji innych ludzi.Szczególnie ważna jest poezja dziecięca, gdyż w procesie wychowawczym dorastających dzieci odgrywa ona znaczną rolę. Właśnie poprzez ukryte w wierszach znaki i kody dziecko za pomocą dorosłych próbuje odnaleźć zaszyfrowane wskaźniki i odczytać je.Wiersze pomagają dziecku w kreowaniu wyobraźni, rozumieniu otaczającego go świata i poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, które go ciekawią.

W święcie poetyckim dla dzieci wzięli udział uczniowie państwowych i społecznych szkół, gimnazjów i placówek oświatowych z Mińska, Dzierżyńska i Borysowa (obwod miński). Najmłodsza uczestniczka miała zaledwie 4 lata.Dla gości i uczestników imprezy organizatorzy przygotowali prezentację multimedialną dotyczącą życia i twórczości poetki. Dzieci przedstawiły różnorodny wachlarz jej wierszy. Znalazły się wśród nich najbardziej popularne i lubiane utwory, m.in. „Skowronek”, „Literki”, „Herbatka”, „Kurczę blade”, „Dlaczego cielę ogonem miele” i inn.

Wszyscy uczestnicy wykazali się dobrą sprawnością artystyczną, nie zabrakło im odwagi i nawyków deklamacji. Wielkimi oklaskami widzowie obdarowywali każdego występującego na scenie.

Przyjemnym zakończeniem imprezy dla dzieci było wręczenie dyplomów uczesnictwa, podarunków i słodyczy.

Tak wspólnie – dzieci, rodzice, dziadkowie i nauczyciele-instruktorzy przekartkowali kolejną stronę ogromnego zbioru „Polskiej poezji dziecięcej” i przyczynili się do obchodów śWIATOWEGO DNIA POEZJI, oddając hołd wdzięczności Wandzie Chotomskiej.

W imieniu Zarządu ZS PMS w Mińsku składam ogromne podziękowania wszystkim uczestnikom imprezy, nauczycielom-instruktorom za przygotowanie dzieci, a także pracownikom WK Ambasady RP w Mińsku za pomoc w organizacji i wsparcie przedsięwzięcia.

Prezes Mińskiego Oddziału Miejskiego

ZS PMS Maryna Repkina

Chotomska_2575

Chotomska_2562

Chotomska_2585

Chotomska_2602

Chotomska_2629

Chotomska_2645

Chotomska_2653

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"