PMS

PRZEGLĄD RECYTATORSKI DLA DZIECI MŁODSZYCH W MIŃSKU

Dnia 13 kwietnia 2019r.w szkole średniej nr 19 w Mińsku odbył się coroczny przegląd poetycki dla dzieci młodszych pt.” Polscy poeci dzieciom. Wiersze znane i lubiane” organizowany przez Miński Oddział Miejski ZS „Polska Macierz Szkolna”. Cele imprezy-wprowadzenie dzieci w świat poezji dziecięcej, zapoznanie z twórczością poetów polskich, rozwijanie u dzieci umiejętności dostrzegania walorów słowa poetyckiego, rozwijanie twórczych i artystycznych uzdolnień uczniów.

W tym roku w najbardziej popularnej imprezie, adresowanej do najmłodszych użytkowników i wielbicieli języka polskiego wzięła udział rekordowa liczba dzieci-113 osób. Byli to mali artyści (4-12 lat) z różnych placówek oświatowych Mińska jak również obwodu mińskiego. Z roku na rok impreza nabiera większej popularności, ponieważ ogromna aula szkolna w tym roku zaledwie zmieściła wszystkich uczestników. Ze sceny rozbrzmiewały wiersze W. Chotomskiej, A Mickiewicza, J. Tuwima, J. Brzechwy, Z. Dmitrocy, L.J. Kerna, D. Gellnerowej, D. Wawiłow, F. Karpińskiego i innych poetów polskich.

Na święto poetyckie złożyły się występy uczestników, którzy deklamowali wiersze, a także łączyły recytacje z grą aktorską przy pięknych oprawach w postaci stroju i dekoracji. Przeżycia estetyczne czynią dzieci wrażliwymi na piękno języka, wygłaszanie i inscenizacja wierszy ośmiela dzieci w kontaktach społecznych, uczy odpowiedzialności i współdziałania, wpływa na kształtowanie poprawnego wypowiadania się. Wprowadzenie w świat poetycki jest głównym źródłem doznań estetycznych u dzieci.

Wszyscy tegoroczni uczestnicy przeglądu dobrze sobie poradzili z tremą i niepokojem, demonstrując swoje umiejętności recytatorskie. Wielkimi brawami rodzice, nauczyciele i goście imprezy obdarowywali wszystkich występujących , a mianowicie wychowanków Nadziei Pujdak (Centrum Dodatkowej Edukacji Dzieci i Młodzieżу „ Ranak”) , Marynу Repkiny (Szkoła Polonijna przy PMS, Szkoła nr 1 w Mińsku) , Swietłany Zamotinej (Szkoła nr 69 w Mińsku),Olgi Kowgar, Heleny Zujewskiej (SPK przy Ambasadzie RP w Mińsku),Olgi Paszkiewicz (Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy Parafii Jana Ewangelisty w Mińsku), Janiny Nowikowej ( Szkoła nr 136 w Mińsku), Leanardy Muchiny (Szkoła nr 19 w Mińsku),Ireny Szuszłakowej (Szkoła nr 144 w Mińsku), Maryny Bylnowej (Szkoła nr 59 w Mińsku), Leonida Wołodźki (Gimazjum nr 2 w Mińsku),Bronisławy Szczerbiny (Gimnazjum miasta Dzierżyńsk, obwód miński), Ireny Januszkiewicz (Szkółka Parafialna w Mariinej Górce obwód miński), Bronisława Trybuchowskiego, Swietłany Łapciewej (ArtStudio „Niespodzianka”), Janiny Chwalko (Instytucja Kultury „ Chór „ Cantus Cordis”). Oczywiście nie zabrakło dyplomów, nagród i słodkiego poczęstunku dla wszystkich dzieci.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom święta poetyckiego za piękną recytację, a nauczycielom i rodzicom za wkład w przygotowanie dzieci. W imieniu organizatorów z całego serca dziękujemy Wydziałowi Konsularnemu Ambasady RP w Mińsku za pomoc w organizacji i wsparcie przedsięwzięcia.

Prezes Mińskiego Oddziału Miejskiego

ZS PMS Maryna Repkina.

minsk_4666

minsk_4655

minsk_4677

minsk_4687

minsk4

minsk5

minsk7

minsk_4686

minsk8

minsk_4679

minsk_4692

minsk9

minsk_4750

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"