PMS

PRZEDSTAWICIELE UTW W GRODNIE KOLEJNĄ WIZYTĄ W NOWYM SĄCZU

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Senatu RP, po raz kolejny zaprosiła przedstawicieli polonijnych organizacji seniorskich z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Austrii do Nowego Sącza. Tym razem będzie to 7 – dniowa wizyta studyjna zorganizowana w ramach projektu „Polonio – razem możemy więcej!!!”, który współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Celem głównym wizyty jest nawiązywanie oraz umacnianie kontaktów bezpośrednich Polonii i Polaków mieszkających za granicą z Polską. Dzięki niniejszemu projektowi zostanie nawiązana długofalowa współpraca pomiędzy Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą a Polakami w ojczyźnie, która przyczyni się do realizacji wspólnych inicjatyw edukacyjnych, integracyjnych, rozwijających aktywność kulturalną, społeczną i obywatelską Polonii, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.
W wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 4 – 10 września 2016r. wezmą udział również dwie osoby z naszego UTW – p. Barbara Fustoczenko oraz Halina Dosta. Organizator zaprosił także do udziału w wizycie studyjnej przedstawicieli Polonii z Towarzystwa Języka i Kultury Polskiej w Zaporożu, Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Akademii Trzeciego Wieku w Wilnie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Polaków Kiejdan w Kiejdanach oraz Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Austrii.
W ramach wizyty odbędą się praktyczne warsztaty edukacyjno-obywatelskie, warsztaty motywacyjno-integracyjne, spotkania z przedstawicielami władz Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego, członkami Sądeckiej Rady Seniorów oraz liderami Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wyjazd edukacyjny do Krakowa, podczas którego Uczestnicy przejdą tzw. Traktem królewskim, obejmującym m.in. Bramę Floriańską z Barbakanem, Rynek Główny, Bazylikę Mariacką, Sukiennice, Kościół Franciszkanów, Wawel (zwiedzanie Komnat Królewskich, Skarbca, Zbrojowni). W programie wizyty studyjnej zaplanowano również udział w międzynarodowej konferencji Forum Trzeciego Wieku, podczas której odbędzie się debata „Polonia Europy – jak skutecznie wzmacniać więzi Polonii z Polską”, z aktywnym udziałem przedstawiciela każdego z reprezentowanych państw. Debata poświęcona będzie problemom z jakimi boryka się Polonia mieszkająca na obczyźnie oraz znaczeniu edukacji, aktywizacji i integracji osób starszych w środowisku Polonii.

 

godlo_z-podpisem-(4)

red. CIW

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"