PMS

O PRZEDŁUŻENIU NABORU DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO IM. STEFANA BANACHA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej podjęła decyzję o przedłużeniu tegorocznego naboru do Programu stypendialnego im. Stefana Banacha do dnia 5 czerwca 2018 r.

Najważniejsze informacje dotyczące naboru do Programu im. S. Banacha:

Celem Programu stypendialnego im. Stefana Banacha jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz Krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan) poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw. Program umożliwia m.in. podjęcie studiów II stopnia (magisterskich) na uczelniach nadzorowanych przez MNISW w obszarze nauk, takich jak: nauki ścisłe, przyrodnicze, techniczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne.

W Programie dostępnych jest 75 miejsc na studia II stopnia łącznie dla wszystkich krajów priorytetowych. Program oferuje: bezpłatne kształcenie (zwolnienie z czesnego) na studiach II stopnia w Polsce oraz comiesięczne stypendium na pokrycie kosztów utrzymania. Studia II stopnia są poprzedzone obowiązkowym, miesięcznym kursem językowo-adaptacyjnym w Polsce. Stawka stypendialna wynosi 1500 zł miesięcznie dla studentów oraz dla uczestników kursu językowo-adaptacyjnego.

Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, na którym chcą podjąć naukę spośród oferty edukacyjnej polskich publicznych szkół wyższych. Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego dostępny jest pod linkiem:http://www.go-poland.pl/pl/system-szkolnictwa-wy-szego.

Wnioski kandydatów składane są w systemie teleinformatycznym NAWA pod adresemhttps://programs.nawa.gov.pl/login. System będzie otwarty do dnia 5 czerwca 2018 r. Szczegóły oferty wraz z Regulaminem Programu znajdują się na stronie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/279-rekrutacja-na-stypendia-banacha-2018-2019-otwarta.

 Ocena formalna i merytoryczna wniosków zostanie przeprowadzona przez NAWA, a ogłoszenie wyników planowane jest 1 sierpnia 2018 r. Niezbędne informacje o studiach w Polsce można uzyskać w serwisie GoPoland (www.go-poland.pl). Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie  https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-stefana-banacha.

Regulamin Programu stypendialnego im. Stefana Banacha

REGULAMIN_Banach 2018

15 maja 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"