PMS

Przeczytać i narysować

W niedzielę 7 czerwca w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej zostały ogłoszone wyniki Konkursu Ilustracji do utworów naszej znakomitej rodaczki Elizy Orzeszkowej. Uczestnicy konkursu najczęściej szukali inspiracji twórczych do nowel i Elizy Orzeszkowej ABC, Dobra Pani, Tadeusz, W zimowy wieczór, Obrazek z lat głodowych oraz jej najbardziej znanej i popularnej powieści Nad Niemnem. W konkursie wzięli udział miłośnicy twórczości Elizy Orzeszkowej z całej Białorusi w wieku od 7 do 18 lat.

Uczestnikom spotkania zostały przedstawione najważniejsze wydarzenia z życia i twórczości Elizy Orzeszkowej. W rolę małej Ziuni Pawłowskiej wcieliła się Daria Nagat, pensjonariuszki Sióstr Sakramentek- Małgorzata Olizarowicz, a panny na wydaniu i młodej mężatki – Julia Marczuk, które świetnie odegrały swoje role.

Wręczanie dyplomów i nagród rozpoczęło się od najmłodszych uczestników, czyli I kategorii wiekowej. Pierwsze miejsce jurorzy przyznali Agnesie Żukowskiej, drugie – Mielinie Trachimowicz i Ilji Radzko, trzecie – Małgorzacie Korniejczyk. Wyróżnione zostały prace Anastazji Budzko i Beaty Możejko.

Lija Werenczuk z Pinska okazała się najlepszą w II kategorii wiekowej, natomiast drugie miejsce zdobyła Jana Donieszczyk z Mińska, a trzecie – Anna Kucepałowa z Mińska i Julia Bartosz ze Slonimia. Wyróżnienie przyznano Wiktorii Wysockiej, Milanie Dudko, Anastazji Zajko, Nice i Andrzeju Dolnikowym oraz Ksenii Gnidko.

W III kategorii pierwsze miejsce zdobyła Daria Radobolskia z Mińska, drugie- Anna Osmakowa z Brzozówki, trzecie- Gierman Smotruk z Łyczkowców, a na wyróżnienie zasłużyła Elwira Pawluczyk z Sopockiń.

Poza dyplomami i nagrodami rzeczowymi uczestnicy konkursu otrzymali prezent muzyczny od uczennic Liceum Społecznego Polskiej Macierzy Szkolnej Wiktorii Kasianik i Karyny Sewerynej.

Następnym punktem programu było złożenie kwiatów przy pomniku Elizy Orzeszkowej oraz wycieczka do domu, w którym mieszkała i gdzie obecnie mieści malutkie muzeum naszej powieściopisarki.

Teresa Kryszyń
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"