PMS

PROJEKT SZKOŁA 6.0

W imieniu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, gorąco zachęcamy Państwa do przystąpienia do innowacyjnego projektu Szkoła 6.0 kierowanego do szkół polskich i polonijnych.
„Szkoła 6.0” to projekt tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi. Nazwa nawiązuje do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie edukacyjnym oraz do szacunkowej liczby Polaków z kraju i z zagranicy obliczanej na 60 milionów. Jest symbolicznym podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości.
„Szkoła 6.0” to zachęta do nawiązywania stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce i za granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości ich nauczania. To również okazja do poszerzania wiadomości o Polsce, jej języku, kulturze i historii poza granicami kraju, a także popularyzowania wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim.
Projekt Szkoła 6.0 ma charakter otwarty. Chęć udziału w nim mogą zgłosić wszystkie szkoły i przedszkola polonijne i z polskim językiem nauczania działające w obcych systemach edukacyjnych oraz polskie placówki oświatowe wszystkich typów działające na terenie Polski.
Aby zgłosić swój udział należy wypełnić formularz rekrutacyjny znajdujący się pod linkiem
http://wspolnotapolska.org.pl/szkola60/
Klikając w link można uzyskać więcej informacji na temat projektu Szkoła 6.0 oraz zapoznać się z bazą  szkół i placówek,które już zgłosiły się do udziału w projekcie.

PROJEKT ORGANIZOWANY JEST PRZEZ STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA” WE WSPÓŁPRACY Z SENATEM RP.
JEGO KOORDYNATOREM JEST OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SWP.

27 października 2019
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"