PMS

PROGRAM EDUKACYJNY DLA STUDENTÓW | wiosna 2019

Fundacja BORUSSIA z Olsztyna oraz Fundacja Liderzy Przemian z Warszawy pragną poinformować, że w roku 2019 został rozpoczęty kolejny, 15 rok realizacji międzynarodowego Programu Study Tours to Poland dla studentów.

http://www.studytours.pl/

Jest to polski program edukacyjny skierowany do młodzieży z Europy Wschodniej. W jego ramach zapraszamy wyróżniających się studentów w wieku 18-21 lat z Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy do udziału w dwunastodniowych wizytach studyjnych w Polsce. Udział w programie jest bezpłatny.

 Hasło przewodnie programu to „Poznaj Polskę”. W czasie wizyty studyjnej w ramach kilkunastodniowego pobytu w naszym kraju uczestnicy mają okazję do:

  • spotkania z liderami życia publicznego w Polsce;
  • odwiedzenia urzędów i instytucji publicznych;
  • poznania przedstawicieli środowiska akademickiego – władz uczelni, wykładowców i studentów, zapoznanie się z życiem organizacyjnym i kulturalnym szkół wyższych;
  • spotkania z działaczami organizacji społecznych;
  • poznania funkcjonowania polskiej gospodarki.

Dotychczas w STP dla studentów udział wzięło ponad 3 300 przedstawicieli młodzieży z Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

 Ewaluacja Programu potwierdza, iż w sposób znaczący przyczynia się on do podniesienia wiedzy uczestników o współczesnej Polsce oraz do poprawy wizerunku naszego kraju wśród przedstawicieli młodego pokolenia obywateli Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy.

 Wizyty studyjne przygotowywane są przez polskie organizacje społeczne, wyłaniane w drodze konkursu. Wizyty odbywają się między innymi w: Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Nowym Sączu, Szczecinie, Toruniu.

 Program finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Organizatorzy pokrywają koszty podróży oraz pobytu w Polsce osób, które otrzymują zaproszenia do udziału w STP.

 Będziemy wdzięczni za upowszechnienie informacji o Programie Study Tours to Poland w związku z trwającym obecnie konkursem dla studentów zainteresowanych udział w wizytach w Polsce wiosną 2019 r.

Study Tours to Poland_2019_RU

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu,

 pozostaję z wyrazami szacunku

Ewa Romanowska

członek zarządu Fundacji BORUSSIA

 ogólnopolska koordynatorka „Study Tours to Poland dla studentów”

 

Fundacja BORUSSIA

DOM MENDELSOHNA

ul. Zyndrama z Maszkowic 2

10-133 Olsztyn

 

tel. kom. +48 510 53 59 16

tel.          +48 89 523 72 93

29 stycznia 2019
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"