PMS

Prezentacja książki na spotkaniu Duszpasterstwa wykładowców, nauczycieli i wychowawców miasta Grodna

11 maja 2014 r. podczas spotkania członków Duszpasterstwa wykładowców, nauczycieli i wychowawców miasta Grodna odbyła się prezentacja książki Włodzimierza Lawszuka pt.: Jezuici w Grodnie 1622-1700. Ludzie i dzieje kolegium.

Książka jest owocem długoletniej pracy badawczej autora w polskich archiwach i bibliotekach zakonnych i zastała opublikowana przez krakowskie wydawnictwo WAM przy wsparciu ZS „Polska Macierz Szkolna” i Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie.

Prezentację książki poprzedziła uroczysta Msza święta, której przewodniczył ks. Antoni Gremza. W homilii duszpasterz nauczycieli grodzieńskich podkreślił znaczenie jakie miało kolegium jezuickie dla rozwoju Grodna jako prężnego ośrodka religijnego i kulturalnego.

Swoją obecnością spotkanie zaszczycili Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Chodkiewicz, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Pruchniak oraz Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej Stanisław Sienkiewicz. W swoich wystąpieniach dostojni goście powiedzieli o walorach książki i jej znaczeniu dla utrwalenia śladów polskiej kultury w Grodnie oraz zachęcali autora do dalszej pracy. Autor zaś po krótkim przedstawieniu książki odpowiedział na liczne pytania obecnych nauczycieli dotyczące historii kolegium jezuickiego w Grodnie oraz dzisiejszego stanu systemu wychowania ignacjańskiego.

Prezentacja książki na spotkaniu Duszpasterstwa wykładowców, nauczycieli i wychowawców miasta Grodna  Prezentacja książki na spotkaniu Duszpasterstwa wykładowców, nauczycieli i wychowawców miasta Grodna Prezentacja książki na spotkaniu Duszpasterstwa wykładowców, nauczycieli i wychowawców miasta Grodna Prezentacja książki na spotkaniu Duszpasterstwa wykładowców, nauczycieli i wychowawców miasta Grodna

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"