PMS

“POZWÓLCIE DZIECIOM PRZYJŚĆ DO MNIE”

Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Religijnej

“ Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie”

W 5. rocznicę kanonizacji Św. Jana Pawła II

 Organizator Konkursu: Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna”

Cele Konkursu:

zgłębienie poczucia tożsamości religijnej

rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie

inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze

promowanie talentu dzieci i młodzieży

pobudzanie aktywności twórczej

Regulamin Konkursu:

  1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat, uczących się języka polskiego w szkołach oraz innych ośrodkach nauczania języka polskiego na Białorusi.
  2. Uczestnicy konkursu prezentują w języku polskim utwory, pisane wierszem lub prozą, które można zaliczyć do liryki religijnej, poszukującej sensu istnienia oraz odpowiedzi na najbardziej istotne pytania życia religijnego.
  3. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria- dzieci w wieku 5- 10 lat

II kategoria- dzieci w wieku 11-14 lat

III kategoria-młodzież w wieku 15-18 lat

4. Każdy uczestnik Konkursu przygotowuje do recytacji jeden utwór.

5. Ogólny czas recytacji nie powinien przekraczać 3 min.

6. Uczestników oceniać będzie Jury, powołane przez organizatora konkursu.

7. Jury będzie oceniać:

-dobór i rozumienie tekstu

– kulturę słowa,

– umiejętność prezentacji

– poprawność wymowy

– ogólny wyraz artystyczny.

  1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie na adres organizatora – 230025, Grodno, ul. Horodniczanska 40, „Polska Macierz Szkolna” z dopiskiem „Konkurs recytatorski” lub na adres: teresa.pms@interia.pl – karty zgłoszenia do 1 kwietnia 2019 roku.
  2. Dla zwycięzców i uczestników Konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

Termin i miejsce Konkursu:

Konkurs odbędzie się 7 kwietnia 2018 roku w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie, ul. Horodniczańska, 40.

Początek Konkursu o godz. 14.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

Karta zgłoszenia uczestnika Konkursu Polskiej Poezji Religijnej

1. Imię, nazwisko………………………………………………………………………………………………..

2. Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………

3. Telefon…………………………………………………………………………………………………………..

4. Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………….

5. Kategoria, w której występuje uczestnik – …………………………………………………………

6. Autor i tytuł utworu:……………………………………………………………………………………….

7. Czas recytacji …………………………………………………………………………………………………

8. Imię, nazwisko instruktora………………………………………………………………………………

9. Telefon kontaktowy instruktora……………………………………………………………………….

5 marca 2019
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"