PMS

POLSKIE DYKTANDO NA BIAŁORUSI

Jednym z najbardziej popularnych konkursów ortograficznych, organizowanych na Białorusi przez Polską Macierz Szkolną, niewątpliwie jest Polskie Dyktando. Powstało ono na wzór ogólnopolskiego dyktanda, pomysłodawcą którego była Krystyna Bochenek – polska dziennikarka, polityk, wicemarszałek Senatu VII kadencji, która tragicznie zginęła w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Od 2012 roku Polskie Dyktando na Białorusi nosi imię Krystyny Bochenek.

Po raz pierwszy dyktando odbyło się w 2004 roku w Grodnie. Inicjatorami zorganizowania pierwszego dyktanda byli Konsulat Generalny RP w Grodnie i Polska Macierz Szkolna we współpracy z Panią Krystyną Bochenek, która przyjechała do Grodna na pierwsze dyktando. ” To bardzo wzruszające. Cieszę się, że dyktando zatacza coraz szersze kręgi”-powiedziała ona, otwierając pierwszą edycję Polskiego Dyktanda na Białorusi w Polskiej Szkole w Grodnie. Od tego momentu polskie dyktanda są pisane nie tylko w Grodnie, ale i w Mińsku, Brześciu, Witebsku, Mohylewie, Pińsku, Słonimiu. Dyktando odbywa się co dwa lata, przebieg każdego jest inny ze względu na okoliczności, w jakich było pisane. Najbardziej dla nas, jako organizatorów, i dla uczestników utkwił w pamięci 2008 rok, kiedy dyktando miało być napisane jednocześnie w Grodnie, Mińsku i Brześciu, ale władze zmusili rektorów wyższych uczelni do odwołania swoich decyzji o wynajem pomieszczeń dla nas, a restauracje odmówiły przygotowania posiłków dla uczestników z powodu „braku licencji na przygotowanie obiadów!” lub braku prądu, dyrektorzy szkół jeszcze przeddzień przed dyktandem dzwonili do nauczycieli języka polskiego i grozili sankcjami za obecność na dyktandzie. Ale nie udało się wystraszyć ani nauczycieli, ani uczestników dyktanda. Młodzież (300 osób) przyjechała do Grodna, gdzie w pomieszczeniach PMS i Konsulatu RP w Grodnie, siedząc na karimatach na podłodze, nie tylko napisała dyktando, ale zaprezentowała nieugiętą postawę i dała znakomity przykład zamiłowania do swojego języka ojczystego.

Dyktando w Brześciu odbyło się w pomieszczeniach Konsulatu Generalnego, a wszyscy pracownicy tej placówki dyplomatycznej pomagali w jego organizacji: przywozili stoły, krzesła, przygotowywali kanapki i napoje dla uczestników oraz ufundowali nagrody i dyplomy dla zwycięzców. Sale konsularne z wielkim trudem zmieścili ponad 100 uczestników. Była to wielka manifestacja odwagi i solidarności młodego pokolenia Polaków na Kresach.

Poczynając od pierwszej edycji teksty dyktand są przygotowywane we współpracy z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Teksty pierwszego dyktanda dla obu grup przygotowała polonistka Barbara Brzezińska z gimnazjum nr 18 w Białymstoku. Podczas każdego dyktanda w składzie jury zawsze była grupa polonistów z Polski, którzy przyjeżdżali na Białoruś dzięki wsparciu ze strony Podlaskiego Oddziału SWP.

Przewodniczącym jury pierwszego dyktanda był prof. Jerzy Bralczyk, teksty dyktand podyktowali redaktor Polskiego Radia Lesław Skinder i Mistrz Mowy Polskiej Tadeusz Sznuk z TVP i Polskiego Radia.

Dyktando za lata swojego istnienia pozyskało wielu sympatyków i sponsorów. Zawsze wspierali nas Podlaski Oddział SWP i Oddział SWP w Siedlcach, polskie placówki dyplomatyczne w Grodnie, Brześciu i Mińsku, Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, Polskie Radio, fundacje i osoby prywatne. Ale zgodnie z powiedzeniem ”prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”- takich przyjaciół pozyskaliśmy w 2014 roku, kiedy z powodu braku dofinansowania wsparli nas nie tylko nasi stali partnerzy- oddziały Wspólnoty w Białymstoku i Siedlcach, Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, ale i Uniwersytet w Białymstoku, Telewizja Polska w Białymstoku, Polskie Radio Białystok, Urząd Marszałkowski w Białymstoku, Prezydent Miasta Białystok, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Bok i OiFP, Galeria Śleńdzińskich, Książnica Podlaska, Archiwum Państwowe w Białymstoku, firma „PREDOM”, firma „TOP AUTO”, dr Barbara Olech, prof. Anna Kieżun, prof. Kamila Budrowska z Małżonkiem, dr Ryszard Wiśniewski , posłowie RP Dariusz Piontkowski ,Jarosław Zieliński, Robert Tyszkiewicz i inne osoby prywatne z Polski i Grodna, fundując nagrody zwycięzcom tak popularnej klasówki narodowej.

W kwietniu 2018 roku odbędzie się kolejna, już ósma edycja Dyktanda. Zapraszamy wszystkich miłośników i znawców ortografii polskiej w wieku powyżej 14 lat do udziału w Ogólnokrajowym Dyktandzie Polskim im. Krystyny Bochenek na Białorusi oraz apelujemy do wszystkich, kto nie jest obojętny, wesprzeć organizację ósmej edycji Dyktanda poprzez ufundowanie nagród rzeczowych dla zwycięzców i uczestników dyktanda- jak tych najstarszych, tak i najmłodszych, często pokonujących odległość do 600 km w celu uczestniczenia w narodowej klasówce z języka polskiego.

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"