PMS

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ. 15 LAT

Pierwszego maja 2019 roku mija 15.rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji rospoczął się wAtenach 8 kwietnia 1994roku, kiedy Polska złożyła wniosek o członkostwo w UE.

Wstąpienie do struktur Unii Europejskiej świętowano w całym kraju. O północy 1 maja 2004 z wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie zagrano hymn UE, a na Placu Piłsudskiego w Warszawie wciągnięto na maszt unijną flagę.

Członkostwo w UE ma pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy Polski.

W celu przypomnienia i upamiętnienia tej daty, w Polskiej Szkole Społecznej im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pińsku odbyły się lekcje, na których zostały omówione najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski. Dzięki prezentacji na temat 15-lecia Polski w UE, omówiliśmy drogę do wolności od roku 1569 do 2004.

Dziękujemy Konsulatowi Generalnemu RP w Brześciu za pomoc w organizacji i przygotowaniu odpowiednich materiałów dydaktycznych na powyższy temat.

Helena Jaruticz

Pinsk_20190423_144537

Pinsk_20190423_172233

Pinsk_20190423_184607

2 maja 2019
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"