PMS

POLONISTA ROKU 2017

W niedzielę, 17 grudnia 2017 roku, w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie w obecności Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku Konrada Pawlika oraz Konsula Generalnego RP w Grodnie Jarosława Książka został podsumowany konkurs „Polonista Roku 2017 na Białorusi”. Organizatorem konkursu była Polska Macierz Szkolna, a sponsorem nagród i upominków – Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie.

Do udziału w konkursie zgłosili się nauczyciele, którzy są pewni swoich umiejętności zawodowych, posiadają doskonałą wiedzę merytoryczną, władają nowoczesnymi, aktywnymi metodami nauczania języka polskiego, umieją zorganizować pracę dzieci oraz sytuacje dydaktyczne, sformułować cele nauczania. Podczas hospitacji lekcji zaobserwowaliśmy nietradycyjne sposoby podania informacji, różnorakie formy aktywności uczniów, dogłębne ujęcia tematu lekcji, zaplanowane i nieoczekiwane sytuacje motywacyjne.

Podsumowanie konkursu zostało poprzedzone hospitacją lekcji w Liceum PMS, którą poprowadziła Maria Gilewska z uczniami w wieku 13 lat, uczącymi się języka polskiego pierwszy rok, czyli tylko 4  miesiące. Gratulujemy jej odwagi i umiejętności zawodowych, ponieważ nie każdy nauczyciel zaryzykowałby przeprowadzić lekcje w obecności 40 swoich kolegów oraz tak wysokich gości.

Polonista-roku_3304

Polonista-roku_3307

Polonista-roku_3310

Polonista-roku_3314

Polonista-roku_3317

Polonista-roku_3336

Polonista-roku_3360

Polonista-roku_3339

Polonista-roku_3341

Polonista-roku_3344

Polonista-roku_3353

Polonista-roku_3357

Z uczestnikami spotkania swoim doświadczeniem zawodowym na temat „Tworzenie tekstu jako jedno z zadań kształcenia mowy uczniów klas początkowych” podzieliła się Grażyna Czygier, nauczycielka Polskiej Szkoły w Grodnie, laureatka pierwszej edycji konkursu „Polonista Roku”. Natomiast Andrzej Janulewicz z Sopockiń zaprezentował kolegom gry i zabawy dydaktyczne swojego autorstwa, wzbogacające słownictwo uczniów.

Polonista-roku_3421

Polonista-roku_3425

Polonista-roku_3426

Polonista-roku_3436
Po zrealizowaniu części dydaktycznej spotkania przyszedł czas na wręczanie nagród finalistom konkursu.

Miło nam poinformować naszych czytelników, że Srebrny Laur w konkursie otrzymali Maria Gilewska i Swietłana Bielenkowa z Grodna oraz Maryna Bylnowa i Leonarda Muchina z Mińska.

Złoty Laur w konkursie „Polonista Roku 2017 ‘’ przyznano Oldze Rumyńskiej z Mołodeczna, Leonowi Wołodzko, Larysie Krywonosowej i Janinie Nowikowej z Mińska oraz Helenie Kozłowicz ze Strigieni w obwodzie brzeskim.

Złoty Laur i tytuł „Metodyk roku 2017” przyznano dr Danucie Myszko z Grodna. Zaszczytne tytuły ii nagrody finaliści otrzymali z rąk naszych dostojnych gości.

Polonista-roku_3364

Polonista-roku_3369

Polonista-roku_3370

Polonista-roku_3372

Polonista-roku_3373

Polonista-roku_3377

Polonista-roku_3384

Polonista-roku_3389

Polonista-roku_3392

Polonista-roku_3400

Polonista-roku_3405

Polonista-roku_3407

W radosnym nastroju wszyscy uczestnicy spotkania obejrzeli jasełka w wykonaniu uczniów Liceum PMS, które wyreżyserowały Helena Mielesz i Nadzieja Błażewicz. Ostatnim punktem programu było spotkanie opłatkowe, w trakcie którego nauczyciele i pracownicy PMS podzielili się opłatkiem i złożyli sobie serdeczne życzenia świąteczne.

Polonista-roku_3455

Polonista-roku_3459

Polonista-roku_3464

Polonista-roku_3472

Polonista-roku_3439

Polonista-roku_3473

Polonista-roku_3493

Polonista-roku_3480

Polonista-roku_3477

Polonista-roku_3486

Obecny na spotkaniu opłatkowym Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek obiecał wszystkim nauczycielom wszelką pomoc ze strony Konsulatu RP w Grodnie, współpracę i wsparcie inicjatyw oświatowych Polskiej Macierzy Szkolnej oraz życzył ciepłych i rodzinnych Świat Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.

Teresa Kryszyń

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"