PMS

POLONISTA ROKU 2017 NA BIAŁORUSI

Szanowni Koledzy!

Zjednoczenie Społecznie “Polska Macierz Szkolna” zaprasza nauczycieli języka polskiego do udziału w konkursie pt. ”Polonista roku 2017 na Białorusi”.

Celem konkursu jest promocja pracy nauczycieli języka polskiego na Białorusi, doskonalenie własnych umiejętności zawodowych i własnego warsztatu pracy oraz promocja dorobku zawodowego wśród kolegów po fachu.

W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele języka polskiego i nauczyciele, uczący innych przedmiotów w języku polskim i pracujący w różnych szkołach na Białorusi.

 

Do udziału w konkursie nauczyciel może zgłosić się samodzielnie i może być zgłoszony poprzez grono kolegów, rodziców, uczniów lub społeczność polską na Białorusi.

Nauczyciele, którzy wyraża zgodę na udział w konkursie, muszą przedstawić:

  1. CV ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć zawodowych lub autoprezentację.
  2. Referat na temat wykorzystania nowoczesnych metod nauczania języka polskiego w swojej pracy zawodowej.
  3. Przeprowadzić otwartą lekcję na wybrany przez siebie temat w wybranej przez siebie klasie w obecności jury konkursu.
  4. Finaliści konkursu powinni przeprowadzić lekcję na wybrany temat w nieznanej klasie.

Zgłoszenia do udziału w konkursie – wypełniony formularz zgłoszeniowy (polonista Załącznik nr 1  Polonista, Załącznik nr 2) – prosimy wysłać do 25.06.2017 r. pod adresem: teresa.pms@interia.pl lub pms@tut.by

Jury konkursu zostanie powołane przez organizatorów. Jurorzy wspólnie z uczestnikami konkursu wyznaczą terminy przeprowadzenia lekcji otwartych oraz terminy przedstawienia materiałów konkursowych.

Zwycięzcy konkursu i uczestnicy otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe oraz statuetkę „Polonista roku 2017 na Białorusi”

Konkurs zostanie podsumowany do 15.12.2017 r.

Zarząd PMS

 

8 czerwca 2017
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"