PMS

POLONIJNY NAUCZYCIEL ROKU, EDYCJA III – 2019

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością kierujemy do Państwa informację o już trzeciej edycji Konkursu „Polonijny Nauczyciel Roku”.

Niełatwe realia w jakich przychodzi pracować nauczycielom szkół polonijnych są warte, by zwrócić na nie szczególną uwagę. Bardzo często entuzjazm i patriotyzm nauczycieli to jedyne czynniki podtrzymujące funkcjonowanie szkoły.

W celu poprawy powyższej sytuacji Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” podejmuje liczne działania wspierane przez instytucje rządowe i parlamentarne, a ich pozytywne skutki będą widoczne już w niedalekiej perspektywie czasowej. Działania systemowe nie zmieniają jednak faktu, że zarówno teraz jak i w przyszłości będzie istniała potrzeba symbolicznego docenienia tych z nauczycieli, którzy mogą być twórczą inspiracją dla swoich koleżanek i kolegów z całego świata.

Temu właśnie ma służyć nagroda – tytuł „Polonijnego Nauczyciela Roku 2019″

Wierząc, że nasz Konkurs spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony, zachęcamy gorąco do aktywnego w nim udziału.

Zachęcamy do udziału wszystkich Państwa.

formularz zgłoszeniowy

Regulamin-konkursu-Polonijny-Nauczyciel-Roku-2019

Zgłoszenia należy przesyłać na adres polonijnynauczycielroku@gmail.com

Z wyrazami szacunku i życzliwości

Zespół Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Stowarzyszenia Wspólnota Polska

 

15 marca 2019
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"