PMS

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor, Grono Pedagogiczne ZS ’’Polska Macierz Szkolna” składają serdeczne podziękowania za zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów pod tematem: „Środki audiowizualne w nauczaniu języka polskiego i historii. Wykorzystanie Internetu w nauczaniu tych przedmiotów” dla Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie.
Życzymy dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym!

Z wyrazami szacunku i uznania
Dyrektor LS im. Elizy Orzeszkowej Helena Mielesz

23 stycznia 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"