PMS

„PODARUJMY DZIECIOM ŚWIĘTA”

Około 250 polskich dzieci z Białorusi pojechało 8 grudnia do Supraśla na świąteczne spotkanie ze św. Mikołajem. Organizatorem tej akcji jest Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny.

Jak co roku do Polski przyjeżdżają dzieci w wieku 9-12 lat uczące się języka polskiego w Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie i Mińsku oraz uczniowie z innych szkół i okolic Grodna.

Dla naszych dzieci jest to bardzo dobra okazja do spotkania w tak licznym gronie i spędzanie czasu w świątecznym nastroju oraz przybliżenie kultury i języka ojczystego. Tego dnia wszystkim towarzyszył uśmiech i dobry humor!

Również bardzo cieszymy się z tego, że do Grodna zostało przekazano dzieciom i ich rodzinom 150 paczek świątecznych.

Dziękujemy Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny za wsparcie i zorganizowanie wspaniałego święta dla Polaków z Białorusi!

Suprasl 1

Suprasl 2

 

Suprasl 4

Helena Mielesz

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"