PMS

PO POLSKU W WILEJCE

W dniach 26 lutego – 2 marca uczniowie ze szkół i gimnazjów Wilejki oraz szkółki parafialnej mieli możliwość wykazać się znajomością polskiej kultury, tradycji oraz sprawdzić swoją wiedzę z języka polskiego. Znawcy polskiej ortografii uczestniczyli w konkursie ortograficznym ,,Mistrz Ortografii”. W konkursie wzięło udział 82 uczniów.
Dla każdej grupy wiekowej organizatorzy przygotowali odpowiednie zadania. Ci, którzy uczą się języka polskiego tylko pierwszy rok, musieli wykonać zadania na polecenie nauczyciela. W grupach zaawansowanych były teksty z „lukami”, zadania z ortografii, zadania na ułożenie zdań ze wskazanymi wyrazami oraz sprawdzanie znajomości gramatyki polskiej. Kolejnym punktem było sprawdzanie wiedzy o Polsce, które zawierało sprawdzanie podstawowych wiadomości z geografii, historii, literatury, kultury Polski. Najtrudniejszym z zadań było dyktando w starszych grupach.
Natomiast w dniu 2 marca w auli gimnazjum nr 2 w Wilejce zebrali się wszyscy uczestnicy Festiwalu Kultury Polskiej. Uczniowie zaprezentowali swoje osiągnięcia teatralne, uczestnicy zespołów tanecznych zyskali wielkie brawa za profesjonalne wykonanie polskich tańców ludowych. Zdolności wokalne zaprezentowali również soliści, a recytatorzy – sztukę interpretacji utworów poetyckich.
Po części artystycznej odbyło się ogłoszenie wyników konkursu „Mistrz Ortografii”, wręczenie dyplomów oraz nagród.
W stołówce gimnazjum został zorganizowany posiłek dla uczestników konkursu.
Grono nauczycielskie jest bardzo wdzięczne Ambasadzie RP za ufundowanie nagród zwycięzcom konkursu oraz upominków wszystkim uczestnikom tego przedsięwzięcia.

Nauczycielki języka polskiego
Żanna Sawicz, Halina Oleszkiewicz, Ludmiła Siergiej
Wilejski Oddział ZS „Polska Macierz Szkolna”

orto-1

orto-2

orto-10

orto-3

orto-4

orto-6

orto-13

orto-7

orto-8

orto-9

orto-11

orto-12  orto-14

orto-15

orto-16

orto-17

orto-18

orto-19

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"