PMS

PO POLSKU JUŻ W PRZEDSZKOLU!

Drodzy Rodzice!
Apelujemy do tych młodych rodziców polskiego pochodzenia, którzy mieszkają w Grodnie i chcieliby uczyć swoje dzieci języka polskiego już w przedszkolu. Pragniemy poinformować, iż zgodnie z ustawodawstwem Białorusi w przedszkolach mogą być zorganizowane specjalne grupy z nauczaniem języka polskiego. Warunkiem organizacji takiej grupy są podania od rodziców lub prawnych opiekunów dzieci. Do takiej grupy można zapisać dziecko w wieku od 3-4 lat, co daje możliwość uczenia się języka w ciągu kilku lat, do momentu oddania dziecka do szkoły. Wychowankowie takich grup mogą kontynuować naukę języka polskiego w Polskiej Szkole w Grodnie lub innych grodzieńskich szkołach z nauką języka polskiego.

Osoby zainteresowane nauką języka polskiego w przedszkolu prosimy o kontakt z panią Teresą Kryszyń:

tel. +375 152 773-400 lub e-mail: teresa.pms@interia.pl

Zarząd Polskiej Macierzy Szkolne

16 stycznia 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"